Existence <A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=199">stalkera </A>je prekérní. Stejně jako hraniční situace, kdy se nám v absurditě utrpení, ve vině nebo v různých zápasech ukazuje celkový smysl života. Ten neguje dosavadní klidný a zavedený styl všednosti, která patří k ideálům již od doby eposu o Gilgamešovi. Mozaika duchovního života dostává první zajímavé obrysy: smysl života vedeme proti neúprosné smrti, která se každým dnem stále jistěji přibližuje. Navíc jsme všichni stalkeři, protože díky hraniční zkušenosti překračujeme zavedený smysl života a tím se dostáváme do duchovní oblasti, kam jsme vlastně ani nechtěli vstoupit. Jsme tedy bytostmi dvou světů: toho normálního, kam všichni nějak patříme a toho nenormálního, kde na nás číhá smrt a nevyřešená otázka po smyslu života, který jednou skončí. <BR><BR>Přechod z jednoho světa do druhého je důležitou duchovní zkušeností. Právě jsem dočetl skvělý román nigerijského spisovatele jménem Ben Okri (<A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/archiv/materialy/okri.mht">The Famished Road</A>, 1991). Popisuje zkušenost sedmiletého chlapce živořícího na okraji nejmenované africké metropole, asi Lagosu. Je nadaný věšteckými schopnostmi; dovede z ničeho nic přejít do říše duchů a přírodních sil, kde se mu odkrývá totálně jiný svět, než onen korupční a násilný zmatek, který vidí kolem sebe. Představuje afrického stalkera, jehož v Africe nazývají <em>abiku</em> neboli dítě duchů. Oba světy, ten normální i ten vizionářský, spolu záhadně komunikují, jsou spojeny určitým smyslem, který není snadné vystopovat: ani pro malého Azara ani pro jeho rodiče ani pro bohatou a bezohlednou hostinskou zvanou Madame Koto. Ta rychle pochopí význam tohoto dítěte a snaží se jej využít pro sebe. Africká zkušenost duchovního světa se v románu ukazuje s neobyčejnou silou. Azaro neboli Lazarus pendluje mezi říší mrtvých, duchů, přírodních sil a mytologickou silou nadaných zvířat; pak se vrací do sociální a politické reality, jež mu slouží za ilustraci jiných sil, stejně krutých a bezohledných jako síly onoho jiného světa. Boj mezi dobrem a zlem tvoří základní linii, která spojuje oba světy - včetně otevření nové budoucnosti, která již není z tohoto světa, protože se podobá mesiášským zaslíbením o konečné vládě dobra a práva.<BR><BR>Malý Azaro jistě neměl problémy s rozpoznáním duchovního světa; mezi normální realitou a jejím duchovním protějškem stála jen polopropustná membrána jeho vlastní fantazie a nadpřirozených schopností šamana a kouzelníka, který vidí odvrácenou stranu věcí. Naše západní kultura tuto schopnost měla samozřejmě také, ale po vítězství řeckého stylu života a křesťanství domácí šampióni nadpřirozena vyhynuli. Vymřeli díky přirozené síle rozumu vtěleného do západní vědy. Ta hledá v každém dění racionální příčiny, jež působí dané účinky: gravitace, anobrž chléb vždy spadne namazanou stranou na koberec. Racionální mozek může také sledovat hru osobních zájmů a motivací, které určují dané jednání: Cui bono? Komu prospěch? Tak se ptáme pokaždé, když sledujeme jednání z českého parlamentu. Přesto buďme opatrní, protože příklad <A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=193">platebních karet </A>varuje: i my jsme duchovní osoby, protože podléháme vládě abstrakce. Jinými slovy: i my máme západní šamanské schopnosti, které nás přesazují do jiného světa, kde se dějí nadpřirozené věci. V tomto smyslu jsme stejně duchovní jako Afričané. Ale západní zásvětí se vzhledem k archaické minulosti zásadně změnilo a není ovládáno silami přírody a mýtu. Co jej tedy tvoří?<BR><BR>Mrkněme se na zajímavý článek, popisující spokojenost televize Prima s reality show <A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/archiv/materialy/vyvoleni.mht">VyVyvolení</A>. Mne uráží už jen ta čeština, z obou show na Nově i na Primě jsem neviděl ani sekundu. Také jsem o nich nic nepsal, protože smrad musí rychle vyvětrat, to je všechno. Ale článek mluví o něčem jiném: lidé se touží přesadit do světa mediální nestoudnosti, která již skončila. Pročež si zajišťují nákupem suvenýrů symbolickou přítomnost oněch uctívaných idolů u svého domácího krbu. A protože jsme v tržní společnosti, symbolická hodnota ztraceného mediálního světa se dá vyčíslit finančním ziskem v řádu desítek miliónů korun českých. Co Čech, to stalker: symbolickým rituálem, neboli nákupem hrnečku virtuálně požehnaného Vladkovou či jinou rukou, se přenese do reality „jiného světa“, kde si může bez průšvihů hrát na čumila a slídila. V civilu by mu za podobné jednání hrozilo soudní stíhání; pokud je však organizuje televize ve velkém, pak je asi vše v pořádku. Malý český člověk nakupující požehnaný suvenýr se v něčem zásadně podobá malému hrdinovi z Nigérie. Hrneček s nápisem v ohyzdné češtině tvoří symbol. Jeho nákupem v supermarketu potvrzujeme typicky českou schopnost být duchovním tvorem, protože se přesazujeme do reality vybavené magickou silou, která přitahovala k oběma privátním televizím milióny diváků. Média a supermarkety organizují v západní společnosti přechod do jiného světa: 1) neplatí v něm normální konvence a normy; 2) jednání zbožňovaných hrdinů nabývá vzorové, čili archetypické síly. Koupí hrnečku symbolicky participujeme na síle a mužnosti našich oblíbených hrdinů. Jak vidno, když dva dělají totéž, není to totéž. Šamanský výlet do zásvětí představuje hru se smrtí, v níž živým zajišťuji potravu, vrstevníkům ukazuji budoucnost, přivolávám déšť a podobně. To nepotřebujeme, protože v západní civilizaci máme účinně pracující experty, kteří znají příčiny společenských a přírodních jevů. Mohou manipulovat s předpokládanými účinky na způsob řetězců jako Albert a Hypernova (prodávají zmíněné hrnečky). Prodej hrnečků by však nebyl možný bez úžasného fenoménu duchovnosti, kterým vynikají diváci obou zmíněných pořadů. Jsou schopni přesadit se do magické reality zprostředkované dutou skleněnou koulí, přičemž s vášnivým zájmem komentují dění v této jinak nepřístupné sféře. Jsou duchovní a neví o tom. Jsou duchovní, protože jsou schopni symbolizace, která je přesazuje do jiného světa. Jsou pitomí, protože tento svět existuje jen za pomoci manipulace, která šikovně usměrňuje schopnost symbolizace na předem vytýčený a komerčně zhodnocený cíl. Manažeři moderního zásvětí září spokojeností: "Projekt VyVolení jednoznačně splnil naše očekávání ve všech oblastech," odpověděla mluvčí Primy Jana Malíková na dotaz, zda soutěž splnila představu o finanční návratnosti nákladů, které před startem soutěže odhadl generální ředitel Primy Martin Dvořák na 150 miliónů korun. Ke spokojenosti se přidávám jako fenomenolog duchovního života. Projekt VyVyvolení jednoznačně dokazuje, že jsme duchovní tvorové. Jaký pán, takový krám.<BR><BR>