Německý historik Ernst Nolte ve vynikající studii o vzniku fašismu v Německu připomíná, že němečtí průmyslníci akceptovali Hitlera (kterého předtím vnímali jako neškodného politického šaška) až poté, co jim zaručil dvě věci: že zničí německé odborové hnutí a že jim zajistí podíl na kolonizaci dobytých území na Východě. Pak už nestálo jmenování Hitlera říšským kancléřem nic v cestě.

Ve starším článku Koupená politika v USA jsme podrobně psali o republikánské snaze zničit výdobytky státních zaměstnanců v některých státech Unie, které mají zaručeno zákony již více než sto let.

Útok miliardářů vedou typy, jako jsou nechvalně známí bratři Kochové. Ti ničí životní prostředí mimo jiné i tím, že si lobbisticky zavazují státní politické reprezentace těch států, jejichž obyvatelstvo přivádějí do hrobu. Viz reportážní film natočený v USA.


V Republikány vedených státech USA nejsou jen systematicky ničeny výhody sociálního státu, které ještě pořád v Evropě bereme jako samozřejmost. Miliardáři a šéfové bank nyní přesvědčují republikánské vlády (tj. jejich klienty, kterým pomohli svými financemi k moci), aby zlomily vyjednávací moc odborových svazů. Nový útok na práva odborů směřuje k ekonomickém oslabení jejich role. Útok je veden prostřednictvím zákonů zavádějících právo na tzv. "svobodu práce".

Podívejte se na reportáž nezávislé TV "The Real News", která ukazuje, jak známá lobbystická organizace ALEC připravovala tento zákon.


I to už tu jednou bylo, viz Liessmannovu Teorii nevzdělanosti nebo peklo v bangladéšské textilce. Americké odbory totiž vybírají i od nečlenů určitý poplatek, aby mohli zastupovat jejich zájmy při vyjednávání o platech a pracovních podmínkách na celostátní úrovni. Nejedná se tedy o povinné členství v odborech, ale o povinný poplatek, kterým pracující ve vybraných odvětvích (kde je zastupovaly odbory) spolufinancovali odborářské kampaně a lobbing. Na obrázku vidíte mapu států, které cíleně oslabily pozici odborů tím, že tento historicky daný zákon zrušily.Výsledkem je oslabení celostátní síly odborových svazů, které nebudou mít dostatek prostředků na placení kvalifikovaných odborníků, analýz, lobbingu atd., aby prosadili nutné změny v zákonech nebo se bránily proti nemravným zákonům přijatým na jejich účet.

Například naši odborářští ekonomové placení odborovou centrálou jako jediní správně spočítali míru inflace a hospodářského růstu v Česku po sci-fi nápadech chemika Kalouska. Po zavedení nových zákonů v USA možná nebudou mít odboráři na to, aby tento typ odborníků platili jako dosud.

Nyní se podívejte na mapu států vedených republikány, kteří veřejně odmítli účast na povinném pojištění financovaném z 90 % federální vládou (tzv. Obamacare). Tyto státy jsou vyznačeny červeně. Jejich pravicoví guvernéři a parlamenty by pojistili finanční spoluúčastí pouhých 10 % doplatku z rozpočtu států vedených Republikány milióny chudých Američanů v těchto státech. Ale to bohatí Republikáni v žádném případě nechtějí. Lépe je nahecovat tyto chudáky proti zavedení povinného zdravotního pojištění ve jménu "svobod".Mapa asociálních států vedených republikány se pozoruhodně kryje s těmi státy, jejichž vlády vedou cílený útok na občanské sociální svobody, které zde vznikly již před sto lety. Mapu jsme vzali z pravicových stránek FreedomWorks, které odpor proti zavedení povinného pojištění představují jako vítězství svobody. I fašismus v Německu "osvobodil" dělníky, tím že násilím a zákony zničil sociální svobody a organizaci odborů. Z dějepisu víme, kam to dospělo.