Francouzská TV ve svém vysílání ze 26.1. vysílala rozhovor s vyjednavačem kmene Tuaregů, který v současné době jedná v Paříži s představiteli francouzské vlády. Tvoří skupinu Le Mouvement national de libération de l'Azawad která se skládá z politiků, mladých intelektuálů a pouštních kmenových bojovníků. Hrdí a nezávislí Tuaregové kontrolují po tisíciletí většinu území Mali, viz nedávný článek e-republiky a následující mapu současných bojů na území Tuaregů z deníku Le Monde.Tuaregové nyní cítí podobně jako Kurdové, že přišla jejich historická chvíle, aby začali bojovat o vlastní stát. A je třeba říci, že si zatím počínají stejně chytře jako Kurdové v Sýrii nebo v Iráku, viz tento článek. Tuaregové zatím odmítli poskytnout vojenskou pomoc cizím islamistům, kteří na jejich území přišli z Alžíru, Libye nebo Saúdské Arábie. Za neutralitu však žádají nyní v pařížských jednáních plnou autonomii vlastního území.

Francie pochopitelně na jejich požadavky přímo neodpověděla, ale dostala se do těžké situace. Neokoloniální země jménem Mali je umělý konstrukt, který se rozprostírá na ohromném území plném různých etnik. Černošská vláda sice formálně vlastní celé nerostné bohatství a ovládá dané území, ale ve skutečnosti je pánem pouštní země vždy daný kmen. A Tuaregové jako bývalé panské etnikum jsou nyní utiskováni od negroidních kmenů, které dříve despoticky ovládali a měli je za otroky. Navíc nemají podíl na nerostném bohatství země, které vykořisťují západní těžební společnosti stejně jako v sousedním Alžíru.

Tuaregové tedy nabídli Francouzům klid zbraní a nespolupráci s mudžahedíny. A za to chtějí svobodu a právo sebeurčení jak národní tak i územní. Jinak řečeno, Francouzi mají volbu mezi udržením Mali jako státu za cenu Afghánistánu nebo podpoří autonomii Tuaregů, a tím způsobí rozpad umělého neokoloniálního celku.

Bude zajímavé sledovat, jak jednání dopadnou. Francouzi nejsou tak arogantní a omezení jako Američané a prozatím se jim podařilo odejít ze všech současných vojenských intervencí v Africe s relativním úspěchem. Zdejší kmeny a státy nevidí francouzskou armádu čistě negativně. Podle novinářských zpráv odvetné masakry v obsazených vesnicích spáchali vojáci pravidelné armády Mali, a nikoliv Francouzi. Proto jsou šance Francie při vyjednávání s Tuaregy relativně vysoké.