Francií otřásl šokující případ, který se nyní komentuje v souvislosti se stavem společnosti podléhající neoliberálnímu ekonomickému dogmatismu.

Nezaměstnaný muž ve věku 42 let se upálil přímo před úřadem práce v Nantes ve středu 13. 2. 2013 kolem poledne. Technicky mu skončila možnost dostávat sociální příspěvky v nezaměstnanosti (allocation spécifique de solidarité, ASS), protože delší dobu nevykonával ani příležitostnou práci. Pracovní úřad prohlašuje, že s tímto mužem aktivně jednal a neměl tušení o jeho úmyslech. Ministr sociálních věcí kondoloval rodině a obhajoval pracovníky úřadu práce.

V levicových francouzských médiích se rozpoutala velká debata o tomto případu. Francouzská ekonomika se dostala vinou ekonomické krize a špatných manažerských rozhodnutí do těžké krize, která postihla zejména automobilový průmysl. Podle eurostatistik má Francie nezaměstnanost 10,3 % ve třetím trimestru 2012. Pokud se však sečtou všechny kategorie nezaměstnaných, pak se jedná o více než 5 miliónů lidí, což představuje 18,5 % populace. Tím se francouzská nezaměstnanost blíží číslům v USA (viz tento článek).

Vzpomeňme i na sebevraždu řeckého lékárníka jménem Dimitris Christoulas, který se zastřelil přímo před řeckým parlamentem poté, co mu vláda ukradla (devalorizovala) veškeré životní úspory a důchodové pojištění. Ze zbytku úspor zaplatil poslední činži a pak se zastřelil.