Studie o rozdílech mezi činností mozky Republikánů a Demokratů nese titul Red Brain, Blue Brain: Evaluative Processes Differ in Democrats and Republicans a vyšla v předním vědeckém časopise PLoS. Klikněte si na odkaz. Studijní hypotéza byla poměrně jednoduchá. Vědci zkoumali vrozené reakce na strach a porovnávali aktivitu jednotlivých mozkových sfér. Pokusné osoby měly např. řešit těžký úkol, který v nich vyvolal úzkostné stavy. U konzervativců byl zjištěn mnohem větší sklon ke strachu.

Podobná studie vyšla v jiném časopise specializovaném na politické vědy, viz tento titul Fear as a Disposition and an Emotional State: A Genetic and Environmental Approach to Out-Group Political Preferences. Jedna z autorek studie Rosa McDermott zdůrazňuje, že vysoká míra ustrašenosti Republikánů musí být vyložena politicky korektně.

"Není to tak, že konzervativci jsou ustrašenější; ale jde o to, že ustrašenější lidé jsou více konzervativní."


Pochopitelně už existuje i souhrnná publikace o tom, proč mozek Republikánů je stavěný tak, že vlivem strachu popírá vědecké poznatky a odmítá žít v realitě. Knihu The Republican Brain: The Science of Why They Deny Science- and Reality si můžete objednat jedním kliknutím.

Asi není problém ukázat politické příčiny pravicového neoliberálního strachu. V ideologii sociálního darwinismu je člověku člověku nepřítelem, proto je třeba se obávat každého subjektu, kterého žene do trvalého mocensko-ekonomického boje jeho vlastní neviditelná ruka sobeckých zájmů. Levičáci věří na nezištnou kooperaci mezi lidmi, proto své bližní primárně nechápou v modu strachu jako nepřátele. Nejsou ideologové, ale realisté: vycházejí z filosofické definice člověka jako sociálního a politického tvora (Platon, Aristoteles, Seneca).