Aktivistický web The Nation zveřejnil v šesti výmluvných grafech, co se stalo s obyčejnými Američany od roku 1981, kdy se Ronald Reagan stal poprvé prezidentem.

Konzervativci změnili USA z pozice největšího věřitele do pozice největšího světového dlužníka. Hezký výkon.Pracující byli odstřiženi od zisků plynoucích se zvýšené produktivity práce.Což pochopitelně vedlo k neuvěřitelné koncentraci bohatství známého jednoho procenta.Normální ožebračení lidé tím pádem nemohli nic ušetřit, což ukazuje pokles reálných úspor.A v případě krize se okamžitě zadlužili jako u nás, což dramaticky ukazuje tento graf.
Když se neoliberálně zničí vlastní občané, tak se tím ekonomice nijak nepomůže, což hezky ukazuje poslední důležitý graf.Na závěr vyzýváme české nezávislé ekonomy, aby podobným způsobem vytvořili šest grafů ukazujících ožebračení českého obyvatelstva.