Reportáž o fungování lokálních měn chce čtenářům e-republiky přiblížit svět mezilidských vztahů, které u nás existují jen zcela výjimečně a pouze v malých komunitách. Ale představte si následující sci-fi, které ovšem ekonomicky viděno se už stalo realitou. Pokud čtete naše články o ekonomice tak víte, že virtuální peníze 8,5x převyšují HDP celé planety. To znamená, že asi 95 % peněz v bankovním systému (a tím i ve vaší peněžence) nemá žádnou hodnotu. Virtuální brak uvolňovaný v rámci tzv. "kvalitativního uvolňování" světových měn jako euro nebo dolar nemá hodnotu proto, že nefunguje jako prostředek směny. Dluhové peníze již nemají reálnou ekonomickou funkci, pouze zotročují. Zvětšují již exponenciálně rostoucí světový dluh a tím zajišťují nadvládu bank nad věřiteli. Za této situace mají lokální měny zásadní přednost. Jsou schopny zajistit skutečnou ekonomickou výměnu, a nyní dokonce i celosvětově. A jejich systém je postaven tak, aby se zbytečné peníze samy ničily, tj. aby sloužily jen v rámci skutečné výměny.

Systém LETS v Kanadě

V článku o uměleckých projektech lokálních měn pod názvem Kartografie naděje aneb Příběhy sociální z/měny jsme zmínili sociální experiment nazvaný LETS (Local Exchange Trading Scheme), jež založil Kanaďan Michael Linton v Britské Kolumbii v roce 1983. Jeho fungování na bázi lokální měny popisuje toto americké video.

Na příkladu farmářského trhu a řemesel je vidět fungování lokální výměny. Měna není zapotřebí, jen vzájemné závazky, které se nahrávají do centrálního registru přístupného pro všechny účastníky. Z registru pohledávek a služeb se navíc rychle pozná, kdo systém zneužívá. Systém vzájemných pohledávek je založený na důvěře všech členů výměnné LETS komunity. U nás se tento typ obchodování teprve rozbíhá a ze strany úřadů naráží na nemalé potíže. Pokud se chcete do projektu zapojit, podívejte se na tyto stránky českých LETS, kde se dozvíte novinky o existujících skupinách a iniciativách.

Lokální měna v Toulouse

Člen městské rady v Toulouse Jean-Paul Pla rozjel v květnu 2011 projekt paralelní měny, která měla zlepšit sociální a ekonomické vazby občanů ve městě. Systém je velice jednoduchý. Za poplatek 15 euro se stanete členem asociace Sol-Violette (stránky zde) a můžete používat jejich měnu zvanou sol. Registrace je důležitá, protože zdejší regionální družstevní banka (Crédit Coopératif) kryje bonitu této měny a vymění ji za eura v poměru 1:1. Radnice v Toulouse složila bance zálohu na hodnotu měny sol, která je v oběhu. A obíhá 2x rychleji než euro. Poukázky ovšem fungují jen omezenou dobu, pak se automaticky znehodnotí. Jejich cílem je sloužit jako garant lokálních výměn a služeb. Jak celý systém funguje, na to se podívejte v reportáži France 3.

Reportáž ukazuje, jak paní "sluníčko" (odvozeno od měny "sol", tj. slunce) odvede práci v podobě umývání aut, vezme vydělané soly a jde do bio-obchodu zapojeného do lokální výměny. Zde si své soly koupí zboží v hodnotě odpovídající ceně v eurech. Jiná paní nese vydělané soly do družstevní banky a splácí s nimi svou půjčku. Cirkulaci peněz přesně ukazují čipy na bankovkách. Poukázky s fialovým sluníčkem po třech měsících ztrácí 2 % na své hodnotě, pokud nejsou znovu uvedeny do oběhu výměn.

Asociace Sol-Violette se pravidelně schází, řeší běžné problémy a zapojila se aktivně do debaty ohledně globálních měn. Je zajímavé, jak rychle došlo ke spojení producentů na venkově a zákazníků ve velkém městě. Důvěra na obou stranách vylučuje podvody s potravinami a nabízí rychlou sousedskou pomoc v případě problémů. Hned další rok departement (kraj) Toulouse rozšířil tuto měnu na celý kraj.

Reportáž TV-Arte s celkový přehledem regionálních měn najdete zde.


Lokální měny v globální ekonomice


Internetový obchod Amazon zavedl nedávno virtuální měnu zvanou "Amazon coin", viz obrázek. V rámci výměn se zákazníci obchodu mohou podílet na sdílení obsahu pro jejich čtečku Kindle Fire. Konvertibilita k dolaru je 1 amazon za 1 cent. Lokální měna tohoto podniku má zajistit rychlejší sdílení obsahu pro mediální nosiče typu čteček a mobilových aplikací.
Bitcoin představuje systém virtuální měny, která sama sebe poničí a odolává pokusům o padělání. Vznikl v roce 2009 na základě fungování P2P sítě. Podrobnosti o bitcoinu najdete na české wikipedii. Zjednodušeně jde o to, aby probíhaly platby mezi koncovým uživateli, kteří mají své vlastní účty. Tyto převody mezi účty zajišťují za úplatu tzv. minéři. Minérem se může stát každý, kdo spustí a provozuje aplikaci na sdílení bitcoinů, tzv. "bitcoin miner". Program pro peněženku (transakce) si můžete stáhnout zde, jde o tzv. (Original Bitcoin Client) na způsob známých torrentových aplikací. Na stránce najdete i tipy na lokální měny a adresy firem, která s bitcoiny obchodují. Pokud nechce mít peněženku v PC, můžete ji mít on-line. Stačí se zaregistrovat třeba zde.


Emise bitcoinu probíhá pouze na základně proběhlých transakcí, tj. činností minérů. Odměna je momentálně 25 BTC a jedná se o jediný a předem stanovený způsob emitace nových peněz. Odměna se však každých 210 000 bloků (tj. každé 4 roky) snižuje na polovinu a růst monetární masy se tím zastaví. Tímto způsobem je znemožněna spekulace a zároveň se tím kryjí náklady na provoz celého systému. K fungování bitcoinu se podívejte na toto video.

Peníze se fakticky generují tím, že jiným lidem dáte k dispozici výpočetní kapacity vašeho PC a za to inkasujete určitou odměnu. Užití techniky a lidského i strojového času vytváří "měnu" jako ekvivalent aktuálně dané kapacity, která je ve světovém systému schopná provádět dané směny.

Výměna probíhá ve virtuální měně, která nemá nic společného s bankovním systémem. Bitcoiny generované činností uzlů jsou předány do systému k transakcím. Podle běžného bankovního klíče jsou přístupné ke transakcím mezi jednotlivými peněženkami. Minéři nemají přístup k těmto datům jako v bance, pouze provádějí balík náhodně vybraných transakcí, které shrnou do bloku, provedou, vyinkasují odměnu a vygenerují tím danou "měnu".

Díky virtuální P2P sítě mohou výměny probíhat mezi kýmkoliv na světě. Vývoj systému urychlil fakt, že nyní již existují komerční banky, které zajistí převod bitcoinu na normální měny a tím umožní převod do normální ekonomické výměny.