Článek Komu má sloužit transatlantický trh? upozornil na nebezpečí plynoucí z technokratického sloučení obchodní zóny USA a EU. Toto sloučení zásadně prosazují všechny mezinárodní společnosti. Takto vzniklý světový trh bude mít světový monopol a kartelové dohody ve spolupráci s koupenými vládami pak spolehlivě odstraní každou konkurenci. Brusel už udělal první kroky, které nevěští nic dobrého. Do zemí EU se nesmělo dovážet vepřové a hovězí maso z USA, které bylo ošetřeno kyselinou mléčnou. Toto dříve v zemích EU nepoživatelné maso se může od 25. února volně dovážet z USA. Jen pro pořádek je třeba připomenout, že stejně problematické pro evropskou veřejnost je zamoření amerického masa krmivy používající hormonální přípravky a dovoz geneticky modifikovaných potravin, zejména sóji a kukuřice.

Američané ve spojení s potravinářskými lobisty EU budou jistě usilovat o to, aby jedovaté potraviny zůstaly na trhu, stejně jako málo kontrolované GMO plodiny. Připomeňme, že zákon kritiky nazvaný "Monsanto Protect Act" postavil tuto firmu nad stát. Monsanto není odpovědné za zdravotní a ekologické škody potravin, které prošly úvodní "kontrolou". Pokud americké GMO plodiny někoho v Evropě zabijí, firma se sídlem v USA nebude na americkém území nikdy stíhaná.

Podívejme se na některé nebezpečné praktiky v zemědělství USA, které jsou v Evropě zakázané, ale běžně používané na druhé straně oceánu:

  • Atrazin je součást herbicidu společnosti Syngenta používaného při pěstování kukuřice. I v malých dávkách ničí endokrinní systém u lidí, způsobuje malformace plodu. Dostává se do pitné vody při hnojení.
  • Arzenik milují všechny masokombináty. Zvířata na porážku rostou rychleji a maso je hezky růžové, jak to mají spotřebitelé rádi. Jenže v trávicím systému se tento organický arzenik vyloučí a ve formě neorganického arzeniku se dostává do potravního řetězce. Zde trvale působí jako nebezpečný jed. V USA je už vysoká koncentrace arzeniku například v rýži.
  • Kuřecí zbytky s arzenikem a dalšími nebezpečnými hormony jsou v USA běžně podávány jako krmivo dobytku. Evropa po skandálu s britským BSE tuto praxi zakázala, ale nyní se k ní po tlaku lobbistů zase vrací, viz tento článek.
  • Chlór typu Savo jako desinfekce prodávaných kuřat je v EU zakázaný, ale v USA povolen. Co s vámi udělá chlór, to si vyzkoušejte sami. Během První světové války to byl bojový plyn na frontě.
  • Antibiotika podávaná zvířatům jsou úplně běžná v USA a jejich klientela tvoří 80 % světového obratu. EU má podávání antibiotik velice omezeno a je povoleno jen pro některé druhy zvířat.
  • Ractopomin a další hormonální přípravky pro rychlý růst zvířat. Tyto věci jsou nebezpečné pro lidské zdraví a v EU zakázané. V USA nikoliv a běžně se používají asi v 80 % všech průmyslových chovů.
  • Nehumánní zacházení se zvířaty není v USA vůbec žádný problém. Mučící klece pro vepře a drůbežárny tohoto typu jsou v EU zakázané definitivně a celoplošně od letošního roku.


Výsledek urychleného sloučení trhu bude znamenat další vítězství lobbistů. Brusel dnes slouží jako hlavní stan tržního slučování USA a EU. Bohužel, Evropský parlament je i naší vinou příliš slabý na to, aby organizovanému uplácení a korumpování efektivně čelil. Ale mnohé národní vlády si uvědomily, že by to byl konec jejich kvalitních potravin a místního zemědělství. Příkladem je aktivní Francie.

Česko vůbec žádné problémy s potravinami asi nemá a nic z této problematiky je nezajímá. Snad alespoň oligarchové jako Babiš a další by se o tuto věc zajímat měli. Jejich potravinářské impérium nejspíš padne (už nyní se mu daří dost mizerně), a tím zmizí i pracovní příležitosti v Česku. A co to udělá s našimi sedláky a celkově se zemědělstvím, o tom je lépe pomlčet.