V nedávném článku Asociace německých pivovarů odmítla těžbu frakováním jsme komentovali rozdíl mezi českou politickou lobby a jí poplatným médiím a mezi situací v Německu, kde existuje nezávislé prostředí podnikatelů, vládních institucí a občanských iniciativ. Ty všechny postupně začínají dodávat důkazy o tom, že metoda dobývání zemního plynu jedovatými chemickými látkami čili tzv. "frakování" znamená ekologickou sebevraždu. U nás je zatím ticho po pěšině.

Těžba břidlicového plynu dostala další ránu díky vládní komisi pro životní prostředí (Umweltrat), složené z předních akademických odborníků z oblasti energie a životního prostředí. Studie vydaná pod výmluvným názvem "Frakování: Zbytečné z hlediska energetické soběstačnosti" (Fracking: Für die Energiewende entbehrlich) uvádí zcela věcné důvody pro nedoporučení této problematické těžby. Klíčové důvody, proč tato vládní komise nedoporučuje hlubinnou těžbu zemního plynu frakováním, jsou následující.

  • Jedovaté odpady po frakování je velmi těžké odstraňovat a jsou výraznou ekologickou zátěží.
  • Vrtání do velkých hloubek jako základní způsob způsob těžby zemního plynu kontaminuje spodní vody a není proti tomu vhodný způsob ochrany.
  • Lidské zásahy do hluboké vrstvy hornin mohou mít nepředvídatelné následky z hlediska dlouhého časového horizontu.
  • Těžba břidlicového plynu má negativní bilanci z hlediska skleníkového efektu.


Pokud se podíváte na náš starší článek Břidlicový plyn není ekologicky výhodný, tak jasně vidíte, že komise v podstatě souhlasí s hlavními argumenty nezávislých vědeckých studií a nálezů občanských organizací, které brojí proti těžbě břidlicového plynu v USA.

Připomeňme další významnou studii o níž jsme referovali, tentokrát o atomové energii. Odborný časopis věnovaný jadernému výzkumu Bulletin of the Atomic Scientists vyvrací mýty atomové lobby jeden po druhém. Klíčový článek ukazuje, že je pro Německo výhodné odstoupení od jádra. Jednak pro nízké náklady a jednak proto, že nástup nových technologií generuje pracovní příležitosti a v konečném důsledku snižuje ceny elektřiny.