Komentátoři izraelských médií se pozastavili nad neobyčejně dlouhou kampaní novin jako Jerusalem Post proti rozhodnutí Evropské komise. Na základě dlouholetého nátlaku občanských aktivistů a některých států se EU konečně rozhoupala a začíná uvádět do praxe označování produktů, které Izrael vyrábí na nezákonně okupovaných územích Palestiny a exportuje do EU jako své vlastní zboží. Zdá se, že EU svou kampaní trefila do černého, protože i zdánlivě nezávislé noviny jako Jerusalem Post toto rozhodnutí označily za "nacistické". Jak známo, Izrael sahá k fašistické rétorice jen tehdy, pokud jde o vážné věci. O co jde?

Před rokem přijala EU komise správné rozhodnutí, jímž reagovala na ilegální zábor půdy, vody a často i lidské práce. Výrobky z okupovaných území ponesou vlastní označení, na rozdíl od legálních izraelských produktů. Připomeňme, že EU je hlavní obchodní partner Izraele. Toto rozhodnutí vzešlo jako kompromis z jednání mezi lobisty pro Izrael a aktivistickými skupinami, jejichž kolegy tento stát postřílel v humanitárním konvoji na lodi Marmara (31. 5. 2010). Původní návrh byl úplné embargo na dovoz jakéhokoliv zboží vyráběného na okupovaných územích. Izrael je drží v rozporu s rezolucemi OSN. Import tohoto zboží do EU potvrzuje jednak nezákonný status quo okupovaných území a jednak pomáhá k ekonomické kolonizaci těchto území Izraelem. Jednotlivé státy se nyní musí samy rozhodnout, zda na toto zboží uvalí embargo nebo ne. Minimálně bude toto nelegálně vyrobené zboží povinně označené vzhledem ke svému původu.

Proizraelská česká vláda a média o tomto opatření nepsaly, ale naši občané by o něm měli vědět. Již v několika článcích jsme psali o neutěšené lidské a ekonomické situaci Palestinců na okupovaných územích, kde trvale dochází k naprosto ilegálním záborům půdy, vody a dalších forem vykořisťování. Viz např. článek Občanské postřehy z Izraele.

V dohledné době bude třeba zjistit, zda u nás bude toto nařízení EU implementováno a měli bychom vyzvat vládu, ať se k bojkotu vyjádří. Pokud ne, je na nás jako spotřebitelích, zda toto zboží budeme kupovat nebo nikoliv. Jeho koupí totiž podporujeme moderní formu kolonialismu a skrytého otroctví. Na obrázku vidíte sídliště Maale Adumim ve východní části Jeruzaléma, ilegálně postavené na zabrané půdě Palestinců.