Současný sociologický výzkum provedený v USA jasně ukázal, že v naší populaci existuje skupina "chytrých idiotů", kteří mají dogmaticky dané názory na mnohé důležité otázky. V žádném případě je nehodlají měnit jen proto, že fakta svědčí proti nim. Pro budoucnost to znamená rozpad státu, protože tyto skupiny nejsou schopné se dohodnout na žádném společném kompromisu. Něco jako "společné dobro" (res publica) není možné dosáhnout.

V USA je nyní centrem environmentálního zájmu problematická těžba pomocí tzv. frakování. V oblastech s intenzivní těžbou a relativně vysokou hustotu obyvatel (pozor, v rámci řídce obydleného USA) přibývá mikro-zemětřesení, rostou případy otrávené pitné vody, začínají umírat lidé na rakovinu, a navíc do atmosféry uniká nebezpečný metan. Průzkum ukázal, že Američané mají na frakování a na globální oteplování čistě politický názor podle příslušnosti k levici nebo k pravici. Věcná fakta je vůbec nezajímají. Buď jsou zcela pro, nebo zcela proti. Graf fakticky kopírují názory na globální oteplování. Podívejte se na graf Kahanovy výzkumné skupiny, která se ptala na to, zda globální oteplování, popř. frakování má dopad na lidský život. Levice má nálepku "egalitarian communitarians" a pravice "hierarchical individualists".Téměř stejný výsledek vznikl v případě otázky po kladných či záporných dopadech frakování na životní prostředí.Pravicoví individualisté nepovažují v USA životní prostředí za důležitou hodnotu a fakticky je globální dopady průmyslové či jiné činnosti vůbec nezajímají. Na opačné straně stojí levicové skupiny. Co bylo klíčové: výzkum ukázal, že názory ovlivňuje nikoliv úroveň vzdělání, ale ideologický obraz světa.

To není dobré znamení pro EU, které se nyní chystá více méně v tajnosti uzavřít transatlantickou dohodu o společném trhu. Jednoprocentní elity v USA ovládají politiku a jejich názory jsou většinou vyhraněně pravicové. Co to bude znamenat pro život Evropanů, to si můžete domyslet sami.