Souhrnná mezinárodní studie, jejíž shrnutí najdete zde, se snažila modelovat zamoření západního pobřeží USA. Na obrázku vidíte směr proudění oceánů, které roznášejí radioaktivní odpad z Fukušimy po světě.Už jsme psali, že zamoření z reaktorů se vymklo kontrole a do oceánu uniká radioaktivní voda z prasklých chladících nádrží, která člověka zabije za několik hodin.

Výsledky studie jsou následující. Nejnebezpečnější složka ze zničeného reaktoru, která zajímá vědce, je izotop cesia-137, jehož poločas rozpadu je 30 let. Vědci z předešlých zkušeností, zejména ze zkoumání jaderných výbuchů 50. a 60. let dokázali, že mořské proudy neředí radioaktivitu lineárním způsobem. Proudy vytvářejí kapsy, které mohou být vysoce radioaktivní. Podle těchto modelů bude vypadat zamoření západního pobřeží USA zhruba za 3,5 roku následovně.Vědci spočítali, že radioaktivita pobřeží se zvýší v průměru o 4 %. To se sice nezdá mnoho, ale cesium-137 je nebezpečné i v malých dávkách. A nikdo nemůže vyloučit vyšší lokální koncentrace vinou nestálých mořských proudů. Jen připomínáme, že na nátlak japonské veřejnosti vláda odstavila z provozu poslední funkční jaderný reaktor v zemi.