V mnohých článcích jsme ukazovali dynamiku ožebračování obyvatel. USA, neoliberální ráj to na pohled (Distribuce státního bohatství v USA). Americký statistický úřad nedávno zveřejnil data o příjmech (income data zde), která potvrzují závěry článku Jak neoliberalismus zničil obyčejné lidi v USA. Podívejme se na soubor ukazatelů.

1. Průměrný příjem domácností

Jediná dobrá zpráva je, že domácnosti klesají do hlubin pomaleji než při krizi 2007.



Z grafu je jasné, že průměrný reálný příjem domácností je v roce 2012 nižší než v 80. letech a je 9 % pod nejvyšší úrovní roku 1999. Uživení jednoho procenta něco stojí.

2. Rozdělení příjmu

Tento graf ukazuje podíl příjmových skupin na rozdělení příjmu v domácnostech.



V roce 2012 si vzalo horních 20 % více než polovinu z kompletního příjmu v USA. Neoliberalismus chce přece zrušit sociální stát a všechny jiné veřejno-právní instituce k tomu. Pak ovšem stát patří někomu jinému, kdo si jej zprivatizoval, a tím i jeho daně. Přesnější graf ukazuje, kdo na tom vydělal a kdo prodělal.



Jak vidíte, chudáci jsou na tom pořád stejně špatně. Ale od 70. let klesal podíl na zisku nižší střední třídy (20 %) a naopak stoupal zisk smetánky, hlavně vyšších 5 %. Následující graf přesně ukazuje, že nižší vrstvy zaplatily vykradení státu pro horních 20 % a ti to odevzdali šťastným 5 %.



Mnohem větší nerovnováhu ukazují tzv. Piketty-Saez data, která jsme již několikrát komentovali. Viz článek Piketty aneb Zhroucení zakládajícího mýtu kapitalismu.



Když se zničí stát, vydělají na tom jen bohatí. A ti nejbohatší z nich nyní mají ze státu tolik zisku jako v roce 1929. To jest těsně před největší hospodářskou krizí a následnou Druhou světovou válkou.

Zdroj: Mother Jones, autor: Dave Gilson