Většina české populace zajímající se o společenské dění má v paměti, že 16. listopadu proběhla Celonárodní sbírka potravin. V České republice historicky poprvé. Tuto sbírku zaštiťovala společnost Byznys Česká Federace potravinových bank, o které si můžete přečíst v článku Potraviny jsou... potraviny. Jen stručně řekneme, že celkově se vysbíralo 66 tun potravin a na město Liberec připadlo z tohoto objemu cca 2 tuny potravin.

Je dobré říci, že pesimisté z našich profesionálních sociálních pracovníků se mýlili. Číslo 66 tun darovaných potravin předčilo všechna očekávání. Ukázalo se, že česká společnost se ještě svého lidství a solidarity úplně nevzdala. Samozřejmě se při sběru v obchodních řetězcích našli i lidé, ze kterých pohledů vyzařovalo zřetelné pohrdání, anebo sdělili nadmíru nečekané odpovědi při nabídce letáku (autorka byla sama dobrovolníkem):

e-republika wrote:

„Já nemůžu, já mám ruce v kapsách.“
„Já neumím číst.“

Přesvědčili jsme se však, že solidarita v naší zemi existuje. Životní zkušeností víme, že i solidarita může být lehce zneužitelná. Lidé si proto dávají pozor, ke komu a jak být solidární. Lidská osobnost je však nekonečně vynalézavá, dokonce i v české veřejné věci zvané res publika. Je oprávněné vytvořit ze solidarity občanů politickou sílu?

1. Příklad FNB

Nová, šířící se chudoba nabírá společensky na obrátkách. Díky médiím je viditelnější. Lidé jsou nabádáni, aby přiložili ruce k dílu a pomohli skrze organizace při pomoci chudým spoluobčanům. Tyto organizace jsou různé. Příkladem je vzpomínaná Potravinová banka, ale i tzv. méně známá FNB – Food not Bombs (Jídlo místo zbraní). Její frakce se nachází po celé České republice (Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Olomouc, Kolín, Karlovy Vary) a aktivně působí také v Liberci, kdy její činnost byla obnovena přibližně před rokem. Citujme z jejich stránek.

FNB wrote:
FNB vznikla roku 1980 v americkém Bostonu. Lidé tehdy prostřednictvím veřejného rozdávání jídla upozorňovali na skutečnost, že přes neustále rostoucí výdaje na zbrojení stoupá také počet obyvatel planety ohrožených hladem. Jsme protest, ne charita.

Takovéto pojetí protestní organizace je myslím celkem přijatelné. V sekci Co je FNB, je charakteristika ale jiná.

FNB wrote:
FNB je anarchistická iniciativa. Je to pozitivní forma protestu proti stálému financování pokusů s novými zbraněmi, vedle rozrůstajícího se hladu a zvětšujícímu se počtu bezdomovců. Aktivisté FNB jsou přesvědčeni, že společnost založená na kapitalistickém systému si lidského života cení méně, než materiálního bohatství. ... Nespokojíme se pouze s vařením, ale budeme se snažit o větší přesah FNB.

Co znamená onen "přesah"? Tato anarchistická pozitivní forma protestu jako organizace bojuje skrze lidi bez domova proti kapitalismu jako politickému systému. FNB tímto prozrazuje své politické cíle. V červenci 2013 prezentovali aktivisté z FNB taktéž seminář na Antikapitalistickém kempu uspořádaného Levou perspektivou ve spolupráci se Socialistickou solidaritou. Cílem Levé perspektivy jako radikální levice je ochrana sociálních a lidských práv a životního prostředí, což je úctyhodné, ale vzhledem k antikapitalistickému směřování rozporuplné. Je tedy otazníkem, čeho chce FNB skrze vysílené lidi bez domova a nalákáním lidí díky jejich solidaritě a tím mimo jiné náhodným posloucháním idejí anarchistických aktivistů skutečně dosáhnout.

2. Politika a charita nejsou dobře dohromady

Naše společnost, která začíná projevovat solidaritu, by měla být mnohem ostražitější a vnímavější než v minulosti. Zneužitím solidarity by nás stálo mnohem více než jen neposkytnutí potravin potřebným. Ale nejde jen o FNB. Politická demagogie před každými volbami použije chudé lidi a pak je hodí do mediálního koše zapomnění. Pokud si myslíte, že je třeba jiný přístup, podívejte se na naše číslo věnované nové chudobě Zapomeň na bližního svého (2013-21).

Receptem, jak zlepšit životní podmínky naší společnosti, nemusí být radikální proměna člověka v extrémistu nebo změna politického systému ve formě kupříkladu zboření kapitalismu. Historie totiž ukázala, jak dlouho trvá, nežli se ustálí nový politický systém ve fungování státu, aniž by nastalo porušení míru a životní úrovně či rovnou bídy. Revoluce snadno rozvrátí celý sociální systém země. Stačí se podívat na všechny země světa, kde nyní běží lokální války a kde je hlad a genocida.

Protest a pomoc jako dva odlišné nástroje na poukazování a řešení problému nové chudoby ve společnosti by měly zůstat taky vzájemně odděleny. V české společnosti solidarita existuje a neměli bychom ji ohrozit. Změnu k lepším životním podmínkám můžeme hledat i v solidaritě a společenské soudržnosti, která povede k hlubší demokracii.