Pro účel voleb byl vytvořen web www.volimtopku.cz, který měl za cíl jednoduchým způsobem přilákat nové voliče a přesvědčit ty stávající. Jednou z hlavních linek kampaně bylo téma agenta TOP 009. Bylo možné stáhnout si agentskou hru pro mobilní telefon nebo se stát „agentem“ a sdílet svůj stav na facebooku. Pro vážnější zájemce o politiku, tj. pro mizivou menšinu voličů, představila konzervativní strana TOP 09 své hodnotové desatero, z něhož citujeme:

TOP 09 wrote:
TOP 09 je konzervativní politickou stranou, jejíž ideový program vychází z evropských tradic křesťansko-judaistické kultury. Strana ctí morální hodnoty obsažené v jejím duchovním odkazu a v jejích tradicích. (...) Jazyk naší politické argumentace, jakož i realizace naší politiky vychází z předpokladu, že politický konkurent není náš nepřítel (kterého je třeba ničit), ale partner, který jedná se stejnou společenskou odpovědností jako my. Hrubost, s níž se v dnešní tuzemské politice setkáváme, odrazuje veřejnost od důvěry v účelnost politikova jednání. Prosazování politických cílů hrubostí a zlovolným osočováním odmítáme. (...) Odpovědnost za naše činy je však dána nejen respektem k zákonům, ale zejména respektem k tradičnímu pojetí mravnosti. Mravnost chápeme jako respekt vůči nepsané, avšak vědomé hranici mezi tím, co se sluší, a tím, co se nepatří.

Ano, mravnost a morální hodnoty nade vše. O těch vypráví po nocích agent 009, kníže Karel Schwarzenberg, své o 50let mladší milence, a tak „bez velkého rámusu pracuje pro tuto republiku. Ale dejme slovo přímo našemu knížeti, opravdu stojí za to.

Karel Schwarzenberg, 8.12.2013 wrote:
Cílevědomost, střídmost a ukázněnost. To je cesta pro nás. Jsem přesvědčen, že naši voliči to ocení, poněvadž velkohubé sliby nemohou být splněny. Ne v první řadě, že bychom mysleli na nás samotné, či dokonce na naši stranu. To všechno je druhořadé. My jsme to jasně řekli, už když jsme zakládali tuto stranu, že vycházíme z křesťansko-židovské tradice, jako ostatně celá evropská kultura. (...) Tak dobrou výchozí pozici po staletí český národ neměl… jsme hospodářsky zajištěni, máme možnost volně exportovat do největšího hospodářského prostoru ve světě. Máme úspěchy i mimo Evropskou unii. To všechno je opravdu malý zázrak. V jiných národech se také krade, je korupce taktéž, ale ti pachatelé alespoň nejezdí ve vlastním hlavním městě v bouracích, vyhřívají se někde diskrétně v zahraničí, kde je nikdo nezná. My to tady demonstrujeme. Jak Švehla říká: „my mlaskáme tak hlasitě, že se ani sami neslyšíme“. To je naprosto náš postoj. ….dorůstá nová generace, která není tolik zatížená dvacátým stoletím. Mají taky úplně jiné zájmy, jiné chování. Podaří se jim studovat v Americe, v Anglii a všude ve světě. Všude po mých cestách ministra zahraničí jsem takové nadšené, úspěšné lidi potkal. Ať je to v Silicon Valley v Kalifornii, ať je to v Africe. Všude najednou nalézám naše lidi, kteří jsou úspěšní. To všechno je v nás taky. Tak nebojme se. A teď prosím do boje!

K tomu není co dodat. Největší chyba podle osvíceného knížete spočívá v hlasitém mlaskání. Stačí přestat mlaskat a můžeme dál užívat života, který nám připravili naše zbytečně drahé socky, říká předseda asociální strany.

Kníže vidí mladé, bohaté a úspěšné a nikoliv staré, chudé a nemocné. Jenže každý nemůže být zdravý a bohatý. To prostě není možné, to slibují naši konzervativci nesplnitelné, to už není ani populismus, to je sprostý primitivní podvod. Ostatním naložit "morálku a odpovědnost" a sobě mladá děvčata a odpočinek v pracovní době. Tomu říkám TOP knížecí život. Pepek námořník s dýmkou, vulgo pankáč Karel, alias agent 009 se prostě uměl narodit.

Nu a o hrubosti a respektu k zákonům dle hodnotového desatera TOP 09 přednáší poslancům i kolemjdoucím mladíkům místopředseda Kalousek klikněte zde nebo
třeba zde. Pokřtěný a biřmovaný katolík rozdává facky raději, než je přijímá. To je podle jeho vlastních slov, "jedna z nejvznešenějších křesťanských zásad". Takto předseda s místopředsedou ruku v ruce ukazují, jak má vypadat odpovědnost. Před zraky všech v práci chrápou nebo chlastají zde. Partaj si ochočili dva totální plebejci: jeden získal majetek přes tunely, druhý jej dostal proti podpisu.

Vážení pánové Kalousku a Schwarzenbergu, kdyby si pracující s průměrnými a nižšími příjmy dovolili jednat tak jako vy, vyletěli by z práce dříve než by řekli švec. Kdyby se lidé, kterým posíláte složenky za státní dluh, chovali jako vy, spali by dávno nikoliv v příjemně vytopeném parlamentu, ale jako bezdomovci pod mostem. Vy, kteří jste zavedli systém zdravotních poplatků, nízkých až nulových dávek v nemoci, doplatků za léky, prodlužování důchodového věku, a způsobili snižování reálných mezd většině pracujících a naopak zvyšování příjmů těch nejbohatších, jimž jste ještě cítili potřebu ulevovat na daních, jen abyste mohli sociální programy krátit, se nestydíte?

Nestydíte se zaštiťovat spolu s panem Nečasem svým křesťanstvím, svým katolictvím? Odejděte prosím, odejděte užívat svých zámků a peněz, o které jste okradli chudé této země. Odejděte, přestaňte chlastat víno a kázat vodu, ostudy jste nadělali sobě, svým blízkým a těm co ve vás věřili už opravdu dost.