V sobotu 22.3. proběhla v Madridu a v jiných městech Španělska největší vlna demonstrací proti nelidské politice bank a proti současné linii zdejší pravicové vlády. Jen Madridu se demonstrace nazvané "Pochod za důstojnost" zúčastnilo kolem 2 miliónů lidí. Světová média a včetně našich tyto akce vědomě zamlčela nebo bagatelizovala jejich význam. Video z demonstrace v Madridu máte zde.


Existují dvě Španělska. Jedno chválené neoliberálním světovým tiskem, které zavedlo "úsporná opatření" a světovým lichvářům splácí všechny dluhy za cenu ničení státu a společnosti. Toto neexistující "Španělsko" je simulákrum světových médií a částečně i propagandistický výtvor španělské vlády. Na druhé straně stojí Španělsko největší celonárodní demonstrace během posledního desetiletí. Aktivistické organizace léta působící v terénu už jasně definovaly, o co jim jde. Začal zápas o občanskou společnost a základní rysy sociálního státu, proti otroctví v rámci bank. Pravicová vláda způsobila politikou nesmyslných škrtů zhroucení celých oblastí, které představují ekonomickou a sociální poušť. Proti demonstrantům bylo zmobilizováno celkem 1700 agentů speciálních pořádkových sil, celkem bylo zraněno 70 lidí. Vládní propaganda odsoudila "řádění výtržníků". Antifašistické skupiny a aktivisté odsuzují neoliberalismus naopak popsali v projevech celý mechanismus zbídačování společnosti a podali konkrétní příklady přímo z regionů.

Opravdu existují dvě Španělska, stejně jako dnes existují dvě Řecka. Vlády zaprodané velkobankám a občanská společnost, která ve Španělsku už dosáhla mobilizace milionů občanů pro zásadní změny. A požadované změny se týkají fungování státu, čili jde o systémové požadavky, které současná vláda z podstaty věci nemůže uskutečnit. A podle nasazení policie a represivních složek je jasné, že je ani uskutečnit nechce.