Současná vláda má oprávněnou obavu, že výpadek ve výběru daní bude 30 miliard. Její povinností je chránit veřejné rozpočty a k tomu patří k disciplína při výběru daní. Ta byla za Kalouska naprosto vepsí, dělaná ve prospěch bohatých jednoprocentních kamarádů a bank. U soláru to byl naprostý průšvih (Solární byznys: důkaz nefungujícího státu). Zákon byl psaný pro lobby vysloužilých politiků, kteří se chtěli po své politické smrti napakovat a stali se z nich solární baroni. Vzhledem k energii dále platí, že nelze zachovat současnou dinosauří komunistickou strukturu výroby energie, která všude ve světě končí, protože je drahá a zabíjí nás i další generace. Viz náš článek Proč nás Temelín zničí nebo jeho pokračování Jak se mlčky ničí budoucnost země. Příkladem nové cesty je pochopitelně Německo, které úspěšně kombinuje staré a nové zdroje (Německo zapojuje největší větrné parky do sítě). Vlády tedy musí nastavit podporu pro OZE tak, abychom měli nějakou budoucnost.

1. Argumenty vlády pro předložený zákon o OZE

Argumenty, proč vláda předkládá tento zákon, jsou v důvodové zprávě. Cílem je upřesnění postupu a osob, které účtují a hradí cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Návrh představil ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek. Systém je nastaven takto:

  • Zákazník hradí v ceně elektřiny náklady na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,podporu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a podporu elektřiny z druhotných zdrojů svému obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny, který mu regulovanou část ceny elektřiny účtuje.
  • Obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny hradí náklady na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, podporu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a podporu elektřiny z druhotných zdrojů provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, který mu regulovanou část ceny elektřiny účtuje.
  • Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy hradí náklady na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, podporu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a podporu elektřiny z druhotných zdrojů operátorovi trhu, který mu regulovanou část ceny elektřiny účtuje.
  • Operátor trhu hradí výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobci elektřiny kombinované výroby elektřiny a tepla a výrobci elektřiny z druhotných zdrojů přímo zelený bonus a povinně vykupujícímu obchodníkovi s elektřinou hradí operátor trhu rozdíl mezi tržní cenou elektřiny a výkupní cenou stanovenou Energetickým regulačním úřadem v cenovém rozhodnutí.

2. Vláda stojí před zhroucením trhu s elektřinou

Mládek má problém, viz argumenty v důvodové zprávě vlády. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a Ministerstvo financí se obrátili někteří obchodníci s elektřinou se zásadní pochybností, zda existuje jejich povinnost vybírat od zákazníků cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, tzv. poplatky OZE. Jde o to, že obchodníci s elektřinou, kteří by nevybírali od svých zákazníků tyto poplatky, které jsou součástí konečné ceny elektřiny, by získali konkurenční výhodu pro své zákazníky. Měli by nižší konečnou cenu elektřiny. Pro rok 2014 poplatek OZE činí 495 Kč/MWh.

Pokud by nebyla cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny účtována zákazníkům žádným obchodníkem s elektřinou, pak by takový stav mohl znamenat finanční deficit operátora trhu (společnosti OTE, a.s.) až 30 mld. Kč. Existuje proto riziko, že by se společnost OTE a.s. z tohoto výše uvedeného důvodu mohla dostat do platební neschopnosti. V takovém případě by pravděpodobně došlo ke zhroucení trhu s elektřinou a plynem v České republice, jelikož operátor trhu by nemohl vykonávat činnosti,které jsou nutné pro zajištění fungování celého energetického trhu.

3. Výsledek rozpravy ve Sněmovně

Chápeme stanovisko vlády, že je její povinností chránit veřejné rozpočty před nadměrným výpadkem příjmů a předcházet těmto výpadků odstraněním legislativních děr. Proto chce vláda tuto část návrhu zákona 458/2000 Sb. doplnit o formulaci:

vláda ČR wrote:
... při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, která není uhrazena ani po upozornění...

Argumentace předkladatele tento úmysl vysvětluje. Skutečným smyslem této dnes už přijaté novely je zamezit nákupu levné energie ze zahraničí, na kterou by se nevztahoval zákon 165/2012 Sb. o podpoře OZE. A proto se novelou obou zákonů (458/2000 Sb.,165/2012 Sb.) nově doplnil pojem lokální distribuční soustavy a tomuto subjektu se uložily stejné povinnosti jako každému jinému. Už nebude možné, aby se nakoupila energie mimo ČR a ta se spotřebovala v lokální síti, například firemní, obecní nebo družstevní. Samozřejmě to zablokovalo i virtuální operátory, kteří podle této novely budou mít stejné povinnosti jako řádný regionální distributor.

Jenže toto řešení zároveň ničí možnost konkurence cen, která jednou tak jako tak přijde. Začarovaný kruh špatně nastavené podpory nelze řešit na úkor budoucího rozvoje. Drahá energie prostě na trhu neobstojí a nyní je tento trh evropsky deregulovaný, díky správné politice EU. Nelze donekonečna deformovat tržní prostředí podporou neefektivních druhů výrob elektrické energie - a to ani u nás.

Nežijeme na ostrově, i když se těmito úpravami snažíme tuto virtuální realitu navodit. Svět kolem nás jde technologicky dopředu, bude mít právě z důvodu promyšlené, koncepční a časově omezené podpory obnovitelných zdrojů náskok. Rozdíl cenový je znát už nyní. Německo zavírá atomové zdroje, utlumuje uhlí a cena energie bude po plném zapojení nových alternativních výrob konkurenceschopná. Lze pochopit dočasný režim ochrany (max. 10 let) a veřejné podpory za jasně vymezeným účelem. Nelze přijmout představu, že změna paragrafu zaručí finančně efektivní podnikání. A právě toto byla hlavní náplň předchozích pravicových vlád.

Zákon byl 26. 3. 2014 na 7. schůzi schválen (hlasování č. 137, usnesení č. 201). Postupuje do Senátu a nakonec je tu ještě prezident Miloš Zeman.