Tzv. Index sociálního růstu (Social Progress Index) je zajímavým nástrojem, který měří skutečný blahobyt země, nejen její HDP. Celá iniciativa vychází z univerzitních programů, které fungují v rámci sítě Social Progress Network. Systém parametrů a indikátorů navazuje na aktivní programy pomoci určené především těm nejchudším zemím. Z interaktivního grafu vidíme, že index pokroku se ve skutečnosti skládá ze 3 oblastí, které mají stejnou důležitost. Ekonomické a sociální zabezpečení je doplněno o právní stav společnosti a zajištění rovnosti práv a příležitostí. Klik na "Data Table" ukáže podrobný seznam zemí podle jednotlivých parametrů.


K výpočtu je používán index kupní síly přepočítaný na americký dolar. Instruktážní video k celému projektu najdete zde. Video ukazuje, že vysoké HDP či statistický podíl HDP na obyvatele (Gross Domestic Product per capita, PPP GDP) jako měřítko blahobytu je neoliberální mýtus. Nejlepší zemí k životu je Nový Zéland, který má v přepočtu poloviční podíl HDP na hlavu jako USA (16. místo). Jenže jak je známo, v USA nejde bohatství země všem lidem, ale především jednomu procentu, viz Pikettyho data. Podíl HDP na hlavu v Česku je nyní 23.763 dolarů, což je o něco méně než na Novém Zélandu (25.857). Nežijeme si ale stejně dobře, protože "Index sociálního růstu" zohledňuje skutečný stav společnosti.


Naše umístění (23. místo na světě) je ještě relativně dobré proto, že u nás stále fungují "socialistické" vymoženosti jako relativně laciné školství a lékařská péče. Pokud budou tyto oblasti zprivatizovány a následně rozkradeny, ihned se propadneme na úroveň rozvojových zemí.