Lukáš Gliniarczyk je autor webu Myslete vlastní hlavou a facebookového profilu Mezinárodní politika a události. Jiří Schmied spustil projekt Freepub.cz a je například autorem Operace Kavčí bouře, kde si klade za cíl navrátit zpět občanům Českou televizi. Podle jeho názoru se tato dříve veřejno-právní instituce placená za naše poplatky zcela vymkla jakékoli občanské kontrole.


Mainstream aneb střední proud, tedy celoplošné televize, rozhlasové stanice, tisková vydavatelství mají všechny své internetové mutace. Dalo by se říci, že již není žádné místo pro někoho dalšího, pro někoho, kdo není sledovaný ratingovými agenturami, někoho, kdo není smluvně vázaný na odběr agenturního zpravodajství, někoho, kdo na mainstream nahlíží jako na zvrácenou propagandistickou mašinérii.

Kompletní seznam témat, diskutujících a natočených debat najdete na webových stránkách Debatního klubu.