Zabývejme se důležitou tiskovou MPSV, jejímž tématem byl zákon o sociálním bydlení. K této důležité věci jsme psali několik článků. Podívejte se na článek Rusnokova vláda chce sociální bydlení: drahé a k ničemu nebo na stanovisko panelu sociálních expertů (Platforma pro sociální bydlení odmítá cpát peníze starostům). Celý problém se týká jevu nové chudoby, které jsme věnovali zvláštní tematické číslo (Zapomeň na bližního svého). Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová na tiskovce popsala přípravu zákona o sociálním bydlení a dále sdělila bilanci své vlády a cíle svého resortu. Dále se tiskovky účastnili mimo vládních agentur a odborů i lidé "od nás", tj. Platforma pro sociální bydlení, ředitelka Alternativa 50+, o. p. s. Linda Sokačová. Ministryně nastínila tuto vizi rezortu.

Michaela Marksová wrote:
Pro mě při tom nástupu bylo úplně zásadní vrátit lidem důvěru obecně ve stát, ve veřejné instituce. Hlavní funkce státu je postarat se o své obyvatele, o své občany a občanky tak, aby ti lidé měly zajištěny důstojné podmínky pro život a pro bydlení. A to je povinností státu se o to starat.


Podle ministryně soukromý sektor v sociálním řízení státu selhal. K tomuto shrnutí není třeba nic dodat. Snad jen naši analýzu o osudu tuneláře Šišky a jeho nadřízeného Drábka, předešlého ministra a privatizačního génia, dosud netrestaného. Viz souhrnný článek Naše milá sKarta a kdo na ní vydělává. Ministryně soudí, že hlavním sektorem, který jako jediný je schopný pomoci v hospodářské krizi, je sektor veřejný. V jeho aktivizaci vidí řešení ke zmírnění chudoby v českém státě. Dosažené změny v systému péče a dávek jsou podle ministryně následující.

 • Zavedení porodného na druhé dítě od roku 2015 a rozšíření příjmové skupiny rodičů, kteří na to mají nárok.
 • Zdravotně postižení nepřijdou o své zdravotní průkazy a nemusí opakovaně absolvovat posuzování posudkovými lékaři. Oddechnou si tedy nejen zdravotně postižení, ale též lékaři, úředníci a především státní kasa.
 • Stabilizovat ministerstvo, co se týče informačních technologií. Viz paseku vyvolanou Drábkem a potenciální škody na ministerstvu MPSV ohledně čerpání EU-fondů v řádu více než 1 miliardy.
 • Minimální mzda se od ledna 2015 navýší o 500 Kč.
 • Od stejného data dojde také o navýšení důchodů v průměru o 205 korun.

Navýšení mzdy a určitá podpora zdravotně postiženým je správným krokem. Občanům musí dojít, že tzv. "nová chudoba" je u nás na pochodu a český stát je postižen i jinými druhy zbídačení. Problematická je otázka porodného, která prozatím málo zohledňuje fakt, že střední vrstva nemá děti a tím vymíráme. Možná i nové vládě dojde, že skutečně fungující rodina tvoří jádro státu.

Tato výtka platí vzhledem ke sdělení Marksové v tiskové zprávě, že se hranice pro vyplácení porodného ze současného 2,4násobku životního minima zvýší na 2,7násobek, tedy porodné dostane rodina s maximálním příjmem 20.817 Kč. Marksová říká, „jde o to, abychom nepodporovali jenom ty nejchudší“. Jenže sociální pracovníci v terénu registrují mohutný nástup zbídačení normálních rodin, které nedosahují průměrný plat v České republice, který je aktuálně ve výši v hrubém 26.637 Kč. Tito lidé by měli mít právo na určitou diferencovanou podporu, zejména ohledně výchovy a vzdělání dětí a podpory matek. Pokud chce Marksová dodržovat své vyjádření, „vrátit lidem důvěru obecně ve stát“, měla by se zaměřovat na všechny své občany, a nejen naoko udržovat sociální smír.

Návrhy alternativních skupin

Cíle poradce Samka, místopředsedy českomoravských odborových svazů a poradce ministryně:

 • Zrušit 2. důchodový pilíř
 • Znovuobnovit základní činnosti úřadů práce
 • Revitalizovat veřejný sektor, veřejné služby, služby zaměstnanosti
 • Revitalizovat sociální dialog
 • Řešit problém pracovních agentur
 • Založit důchodové komise

Zdá se, že Samek se konečně přibližuje k tomu, na co jsme upozorňovali velice zřetelně. Na novodobé otroctví většiny pracovních agentur, které ničí nejen trh práce, ale přivádí občany do nové chudoby sociálního vyloučení. Viz článek Nezaměstnanost z pohledu některých českých politiků. Samko zmíněné jevy nazývá „zneužívání formy agenturního zaměstnávání“. Uvidí se, zda jeho budoucí kroky budou odpovídat i zadaným cílům a zda pracovní agentury rázně prověří. K tomu bychom jen dodali, že je třeba v rámci krajů a Ministerstva pro místní rozvoj (ministryně Věra Jourová) posílit funkci regionální ekonomiky a tak pozitivně vyvážit otroctví v rámci agentur.

Náměstkyně ministryně Stöcklová je odpovědnou osobou u komise, pracovní skupiny nad zákonem o sociálním bydlení. Její sdělení je jasné: je třeba co nejkvalitněji prodiskutovat a připravit zmíněný zákon. Nástroji, které si ministerstvo vybírá a které budou pro jeho vytváření sloužit, jsou oblast sociálních dávek (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení), sociální práce a jejich sociální pracovníci a oblast sociálních služeb (například azylové domy). Věcný záměr zákona bude vypracovaný ve 2. čtvrtletí 2015. Čas ukáže, jaké stanovisko MPSV zaujme k sociální realitě a jaký standard sociálního bydlení bude prosazovat. Prozatím můžeme říci alespoň to, že se MPSV začíná učit, jak má smysluplně plnit svoji roli státního garanta sociální pomoci a služeb.

Hlavní zdroj článku zde.