Jaro budiž pochváleno. Tráva roste, všechno kvete a v našich poslancích se projevila nečekaná vstřícnost k obecním zájmům. Téměř by se dalo říci, že jde o úkaz kolektivní inteligence. Sounáležitost s kontrolním úřadem se stala věcí parlamentu. V tento památný den 14. 5. 2014 byla na 8. schůzi schválena novela čl. 97 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. (usnesením č. 264). Byl schválen dobrý text upravující kontrolní kompetence NKÚ v české ústavě. Tento opravdu ostrý politický střet ve sněmovně stojí za to popsat. Šlo v něm totiž o hodně.

Boj o zničení NKÚ, velmi poučná historie

Začátek byl ve znamení ofenzívy předkladatelů. Strategie byla jednoduchá - převzít návrh připravený před volbami starou sněmovnou. Je to pochopitelné pro většinu zákonů, kde se čeká kontinuita, ale u klíčových zákonů určujících na desetiletí směřování kontrolních systémů dohledu nad veřejnými prostředky tento přístup narazil. Nové složení sněmovny bylo hned na začátku svého funkčního období podrobeno těžkému zátěžovému testu.

Předkladatelé demagogicky tvrdili, že původní návrh je kompromis léta vybojovávaný a s každým aktérem podrobně projednaný. Prostě byl to návrh dokonalý, a lépe už to udělat nešlo. Tak to vytrvale do poslanců vtloukal pan poslanec Polčák jako předkladatel. Jeho pestrá minulost jej k podobným výrokům opravňuje zcela chronicky. Klikněte si na jméno tohoto klíčového představitele sněmovního Mordoru v heslech.

Rekonstrukce státu v roli užitečného idiota

Občanské aktivistické skupiny jako hnutí Rekonstrukce státu se připojením k podpoře špatného návrhu podíleli na jeho dekonstrukci. Jak jsme psali v analýze jejich hloupého postupu: v takto zásadních věcech nelze vystačit s dobrými úmysly. Stala se však věc v poslanecké sněmovně málo vídaná. K zákonu v rozpravě vystoupil host, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Sněmovna mu toto vystoupení svým souhlasem umožnila. A prezident NKÚ si k tomu řekl svoje. Vyzval ve svém vystoupení ke stažení takto napsané předlohy, sice neuspěl, protože většina poslanců nevěděla proč je těch pár řádků textu tak důležitých a pustila zákon do druhého čtení.

Střet ve sněmovně

Začal se projednávat navazující bod - tisk 44, tzv. "Prováděcí zákon". Ten je o tom, koho kontrolovat, co kontrolovat a jak to dělat. Tak tomu už začali poslanci rozumět dobře. Zkušenosti ze samosprávy z řízení podniků a škol financovaných z veřejných rozpočtů má mnoho z nich. Věcný rozbor porovnání kompetencí staré úpravy a nově navržené změny (bod 4) otevřel poslancům oči. Mimochodem, e-republika v tom udělala docela dost. Návrh zákona byl vrácen (usnesení č. 83). Ve hře byl politický střet a šlo o hodně. Měl se předělat článek 97 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky. Poslanci se tím zabývali dva měsíce ve výborech. Kontrolní výbor dal pozměňovací návrhy poslancům jako tisk 43/3 a Ústavně právní výbor projednávání přerušil. Nakonec šel do sněmovny na lavice poslancům tisk 43/6 obsahující oba návrhy. Viz zpravodaj poslanec Lukáš Pleticha (ČSSD).

Jsme v situaci, že zde máme před sebou návrh kontrolního výboru, který je takovým kompromisem, jak se zdá, asi bude mít největší podporu. Dále návrh ústavně právního výboru, který, navzdory různým mediálním tlakům a výstupům je potvrzeno, že přece jenom dá NKÚ největší pravomoci, a pak zde máme původní návrh. Čili já bych navrhl dát hlasovat v pořadí nejprve o návrhu kontrolního výboru, poté o návrhu ústavněprávního výboru, a když ani jeden z nich neprojde, tak o původním návrhu. Tyto návrhy se vzájemně vylučují.

Poslanci dali přednost návrhu z kontrolního výboru a hlasovali o zákonu jako celku. Protože se jedná o ústavní zákon, je k jeho přijetí zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců. Návrh zákona schválen (usnesení č. 264). Parlament zatím usnesení nepublikoval, dnes seznam končí na čísle 247. Text nového článku 97 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky byl schválen v tomto znění.

„Čl. I
V čl. 97 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, odstavec 1 zní:
„(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření
a) s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a
b) s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.“

Byl schválen dobrý text upravující v ústavě kontrolní kompetence NKÚ. Ústavní zákon ještě čeká cesta senátem a podpis prezidenta. Když projde celý nezměněný text, bude to dobrý základ pro prováděcí zákon, který detailně upraví kontrolní činnost NKÚ.

Zase jeden malý krůček k právnímu státu a omezení rozkrádání veřejných prostředků. Nové takto pracující sněmovně tleskáme.


Další články k tématu:
Hnutí Rekonstrukce státu provádí jeho dekonstrukci
Rekonstrukce státu nemůže vystačit s dobrými úmysly