Bylo zajímavé pozorovat, komu dá Marine Le Penová jako vítězka EU-voleb ve Francii první důležité interview o směřování zahraniční a domácí politiky dané v rámci vítězné Front National. K tomu viz článek Francouzský volební nářez. A není náhoda, že to byla ruská RT News, které vítězka dala rozhovor. Celý rozhovor najdete v tomto článku RT, vybíráme jen důležité části. Abychom rozuměli tomuto rozhovoru, vraťme se k důležitému rozhovoru Vladimíra Putina pro francouzskou TV a rozhlas, který najdete zde. Rozhovor proběhl v Soči dne 4. 6. těsně před návštěvou Normandie, novináři byli Gilles Bouleau a Jean-Pierre Elkabbach pro TF1 a Europe 1. Oba žurnalisté grilovali Putina s jasnou zakázkou "udělat" z něj na kauze Ukrajiny diktátora a invazionistu. Jak to dopadlo, na to se podívejte sami. Příště už to asi nikdo takto zkoušet nebude, museli by celý rozhovor propagandisticky sestříhat na 30 sekund.

Ruský prezident nijak přímo nekritizuje politiku EU na Ukrajině, neb "američtí a evropští přátelé" si mohou dělat, co chtějí, ale musí počítat i s důsledky svého jednání. Tím je ultimátum do začátku září, kdy Rusko začne podepisovat nové dlouhodobé obchodní smlouvy se zeměmi BRICS a zeměmi nově vzniklého "RVHP" utvořeného v rámci nově vzniklé Euroasijské hospodářské unie (EAHU). Viz článek Rusko buduje nové RVHP s Čínou. Klíčová část ukazuje souznění Putina a Le Penové. Prezident Putin poznamenal, že byla doba, kdy Francie měla za de Gaulla nezávislou zahraniční a ekonomickou politiku. A o to nyní v EU volbách skutečně šlo, a to nejen ve Francii.

Rozhovor Le Penové pro RT tedy tvoří protiváhu Putinova rozhovoru pro francouzský státní rozhlas a televizi. Je charakteristické, že Hollandova vláda už pro oba politiky jako by neexistovala a média používají jako kanál k veřejnému dialogu. Tady je začátek interview pro RT News se Sophií Shevardnadzeovou.


Podle Le Penové ztratilo EU kontrolu vlastní zahraniční politiky ve prospěch Washingtonu. Evropská diplomacie se stala "katastrofou" a přestala poslouchat hlas rozumu: "EU se vyjadřuje k zahraničním vztahům buď tak, že problém vytvoří nebo ještě zhorší." Le Penová jasně vidí, že hlavní debakl francouzské zahraniční politiky je hlavně ve vztahu k Sýrii: "Udělali jsme pod vlivem Washingtonu celou řadu zahraničně politických chyb, ale nejhorší z nich se stala v Sýrii." Le Penová připomíná, že FN byla jediná politická strana ve Francii, která trvale vystupovala proti intervenci v Sýrii. Nyní, když se vracejí rozzuření a poražení teroristé zpět do rodné Francie, bude Le Penová sbírat cenné politické body za svůj konsistentní postoj.

O atentáty nebude nouze, první vlna začala přímo v Bruselu (viz Západ aktivně sabotuje volby v Sýrii a dostává svůj díl teroru). Trvale zdůrazňujeme, že Západ dostane svou krvavou odměnu za smutnou podporu zvěrstev děsivého rozsahu, která páchají tamější, dnes již placení žoldnéři. K přítomné a budoucí odpovědnosti Západu za situaci v Sýrii a v Libyi viz naši sérii Fakta o Sýrii, popřípadě články o Libyi. Le Penová připomněla, že politika sankcí, vyhrůžek a vydírání, kterou po vzoru USA začala praktikovat i Evropa, představuje naprosto scestný směr. Podobně kriticky se vyjádřila i k ekonomické situaci v EU. Národní zájmy států hrají jen druhé housle v politice EU ovládané světovými korporacemi.