Superrychlé tání ledovců v Antarktidě je faktem, ale pořád ještě málo prozkoumaným. Viz náš článek Ledovce tají doopravdy. A rychlým tempem. Tato zjištění byla podpořena z opačného konce vědy měřící zemskou lokální gravitaci. Na videu vidíte celý postup měření.


Data ukazují, že za poslední 3 roky se výrazně zmenšila lokální gravitace (tzv. gravitational pull). Zmenšení gravitace souvisí s rychlým táním ledovců v Grónsku a v Antarktidě, které je absolutně nejrychlejší v celé historii Země. Program měření provádí ESA v rámci programu Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer (GOCE), který je doplněný o přesnější měření v terénu. Pro zájemce podáváme graf, který mnohé vysvětluje. Na obrázku vidíte přírůstek fosilního CO2, jedné z hlavních příčin globálního oteplování. Celou studii o obnovitelných zdrojích energie najdete zde.Hladina moře nyní stoupá každý rok o 0,95 mm. Jen tání samotného Grónského ledovce způsobilo zvýšení hladiny moří o 7,4 mm od roku 1992. Antarktida přispěla 3,7 mm, ale zde tání není rovnoměrné. Každoroční úbytek ledu je v západní Antarktidě 65 gigatun, na poloostrově je to 20 Gt a ve východní Antarktidě se naměřil naopak přírůstek 14 Gt ročně.