Občanská instituce Post Carbon Institute nyní působí bolení hlavy dvěma hlavním vládním organizacím (ne)regulujícím těžbu pomocí metody frakování: U.S. Energy Information Agency (EIA) a statistickému oddělení U.S. Department of Energy (DOE). V pořadí již druhá zpráva (první z roku 2012) se totiž nezabývá nebezpečím frakování. To je už zbytečné dokazovat, pouze se konstatují škody. Nová zpráva se obrátila na obě agentury s řadou přesně cílených otázek ohledně jejich propočtů výhodnosti a doby těžby. Konkurenční data ukazují, že ze strany vládních úřadů možná jde o gigantickou manipulaci.


Studie pod ironickým názvem Drilling Deeper analyzuje produkci 12 těžebních oblastí frakováním, která v USA produkují 82 % frakované ropy a 88 % frakovaného zemního plynu. Obě zmíněné vládní agentury udělaly oficiální předpověď o těžbě do roku 2040, na jejímž základě se stanovuje výhled cen, a hlavně se od ní odvíjí vládní půjčky tomuto sektoru, které nyní běží prakticky za nulový úrok. Výsledek? Podle propočtů této organizace je vládní analýza naprosto nerealistická. Koho to udivuje, nechť se podívá na článek Frakování se nevyplatí, dokonce ani ekonomicky. Zpráva konstatuje na rozdíl od vládní předpovědi, že podle dosavadních naměřených údajů o těžbě a zdrojích bude vrchol těžby v roce 2020. A i tak bude hluboko pod předpokládaným odhadem EIA. A v roce 2040 v indikovaných nalezištích dokonce klesne na pouhou desetinu. Grafy ukazují vládní předpovědi a propočty Post Carbon Institute. Grafy se týkají dvou hlavních frakovacích oblastí v USA.


Hlavní podvod se skrývá v tzv. "technologických inovacích", které měly těžbu zvýšit a zefektivnit. Výsledky za poslední roky výsledky ukazují, že je to humbuk. Zpráva konstatuje, že k ničemu takovému nedošlo, výtěžnost trvale klesá, až na jediné pole (Marcellus).

Minulý článek k tomuto tématu citoval analýzu komerčního institutu IHS. Ta tvrdí, že hodnota transakcí kolem frakování klesla o 48 %, a to na současných 47 miliard dolarů. Obrat v této branži tedy šel strmě dolů, ale naše média o tom ani nemuknou. Stejně tak klesá i rentabilita těžby břidlicové ropy, která se těží podobným způsobem. Stačí se podívat na pád cen ropy a hned je jasné, že drahá a jedovatá těžba frakováním je nerentabilní.

Nyní je pochopitelná hysterie kolem Ruska a jeho ohromných zásob ropy a zemního plynu. Jedna činitelka vládní US-administrativy poznamenala na adresu Ruska, jak je nespravedlivé, že tato málem rozvojová země má tak velké nerostné bohatství. Asi s tím USA budou muset něco udělat... Jenže Putin na současném Valdajském klubu (viz článek Putin svým národům a USA z minulého sezení loni) citoval římské přísloví "Co je dovoleno Jovovi, to není dovoleno volovi", s důležitým dovětkem: "Medvěd se neptá na dovolení." A vtipný Lavrov se omluvil na zasedání OSN za existenci Ruska uprostřed amerických základen. Zdá se, že Rusové mají pro strach uděláno, což se o druhé straně říci nedá.