Aby vysvětlilo podstatu svého současného postoje, rozhodlo se Nikolajevské podzemí obrátit k příznivcům Novorosssije prostřednictvím sociálních sítí.

V Nikolajově existuje organizovaná podzemní struktura s vlastním centrem koordinace. Tato se skládá ze dvou základních „prvků“: z organizace občanského protestu a organizace bojové. V daném momentě je aktivizován první prvek, který se zabývá propagací hnutí, prací s obyvatelstvem a úpravou plakátů. Nikolajevský Antimajdan se připravil k přechodu do podzemí včas. Co se týče bojového křídla protestu, jsme také připraveni. Ale ještě není aktivní – náš čas ještě nepřišel. Dnes je naším hlavním úkolem – sbírat informace.

Odkud si myslíte, že máme tolik informací o Merikovovi jednom i druhém? O tom, že Bogomaz slouží „Jajceňjuchovi“ (Jaceňukovi, pozn. překl.)? O tom, že soudní úředníci „čistí“ spisy, i když my už máme všechno naskenováno. Víme, kolik bere šéf zavodského ROVD (místní oddělení vnitra, pozn překl.) s krásným ukrajinským příjmením Pokiďko. Mnohé víme na oblastního soudce Androščuka a jiné soudce. Víme, kdo bral úplatky a kolik, kdo vydíral ve prospěch „Majdanu“. Víme, kdo prostřednictvím banky připravoval lidi o střechu nad hlavou a vyháněl starší lidi na ulici. Víme, jaká kaše se vaří a jak. Víme, kolik těžkých zbraní je ve městě a okolí, víme, kde jsou děla, namířená na město, víme, jak „ubozí“ chtějí vyhodit do povětří most. Známe „rotaci“, víme, kdy jezdí vojenské vlaky.

Umíme spustit průmyslové závody a víme, co je k tomu třeba. Víme, že převážná většina obyvatel Nikolajova nepodporuje ukrajinskou juntu, i když to ví každý, kdo se sveze MHD nebo projde po trhu.

Naučili nás vybrat z hory informací ty skutečně podstatné. Nyní tvoříme jednotný systém. A až přijde čas a bude třeba vzít správu města do svých rukou, budeme vědět, co dělat. Jestliže se nám podaří předejít teroristickým akcím, které ukrajinská junta plánuje, nedojde k výpadkům elektrického proudu ani v zásobování vodou či v distribuci potravin.

Buranům a ostatním povalečům na divanu, kteří vřeští, že Nikolajev podporuje fašisty, radíme projít se večer po Vodopoji, po Raketnoj Rošče, projet se na Namyv... a cosi takového vykřikovat. Jestliže vás v centru ještě ochrání milice, v další části města budete sám na dokazování toho, že místní podporují genocidu ruského obyvatelstva.

Ano, používáme i fyzické formy působení, na ty nejaktivnější nepřátele. O některých faktech se nikdy nedozvíte. Jako např. o letcích, kteří bombardovali Donbas a znenadání „spáchali sebevraždu“. Po 2. květnu si už prostředky nevybíráme.

Ale netrpíme nenávistí k těm, kteří hovoří ukrajinsky. V našem oddíle je mnoho takových lidí, počínaje zástupcem velitele Berkut, který nyní bojuje na Donbase pod velením Motoroly, a konče dívkou, která překládá letáky do ukrajinštiny.

Nechci říci, že vše, co bylo v Nikolajově provedeno, je dílo pouze naší skupiny. Žije tu nemálo lidí, kteří prostě nemohou sedět se založenýma rukama v očekávání zázračné záchrany. Prosíme je: dávejte na sebe pozor! Jestli bude junta vyhnána z našeho města stavitelů lodí, budeme velmi potřebovat angažované a nadšené lidi, plné entusiasmu, kteří nezapomněli na pojmy čest a svědomí.

Nikolajev pokračuje v odporu, jeho občané ho vnímají ve formě různých plakátů a jejich úprav. Burani hnutí odporu vnímají jako trauma různého stupně. Vláda na něj reaguje tak, že udržuje armádu „ochranných agentur“, aby jakž takž udržela pořádek ve městě.

Ale vidět je i něco jiného: lidé se nebojí a nešeptají, nýbrž přímo hovoří o stále se zhoršujících životních podmínkách, o tom, že válku rozpoutali fašisté, kteří zabíjejí civilní obyvatelstvo bez ohledu na to, jakým jazykem hovoří. Lidé vnímají i fakt, že ve městě přibývá nápisů „Pronajmu“ a „Prodám, spěchá!“. Obchod skomírá, zločinecké party okrádají civilní obyvatelstvo. Už se objevily i případy „lidových soudů“.

V Novorusku vytvořili armádu, skutečnou armádu, nikoli jen domobranu. Ovšem bez těch, kteří povstali jako první, nechali do sebe „bušit“, přitom ztratili domov nebo rodinu, bez těchto hrdinů by armáda nikdy nevznikla. Armáda – to je už systém a jako každý systém vyžaduje vyladění - a hlavně nadšené účastníky.V armádě Novorossije nebojují jen občané Donbasu nebo dobrovolníci z jiných zemí. Také Nikolajevané, Oděsané, Charkované a Dněpropetrované, množství lidí z Haliče, na Ukrajině neexistuje město, jehož obyvatelé by neprolévali krev na Donbase, za svobodu, za budoucnost bez fašismu.
Proč se nevede útok? Protože se zformovala armáda, obnovuje se infrastruktura, kterou „ukropové“ zničili. Formuje se nová společnost. Řeší se otázky bankovního systému. A mnohé další.

Ale nikdo nezapomíná na to, že Novorossije nezabírá jen Donbas, ale i další okupovaná města. Jejich obyvatelé se bojí, že se zde bude střílet jako na Donbase, proto se neuchylují k bojovým akcím. Nu což, musíme počkat. To je jedna z příčin toho, proč se nevede útok. Donbas na sebe vzal hlavní tíhu bojů s fašisty, zde fašisté shnijí v zemi, a na jaře, možná i dříve, bude Novorossije žít!

To je viditelná část ledovce. Jsme tu, jsme ve městě, jsme připraveni a čekáme.

Centrum koordinace Nová Rus

Zdroj: http://rusvesna.su/news/1414338604