K 25. výročí Sametové revoluce a s ním spojenému Festivalu svobody umístilo centrum současného umění DOX na budovu Národního muzea fotografii prezidenta Václava Havla. Na webových stránkách Festivalu svobody k tomu píšou:

DOX wrote:
Autorem fotografie je Oldřich Škácha, který byl blízkým přítelem Václava Havla a více než 40 let dokumentoval jeho život a práci. Heslo Havel navždy je vzkazem pro ty, kteří mají sklony historickou roli Václava Havla zpochybňovat a zlehčovat. DOX se hlásí k odkazu Václava Havla, jeho myšlenkám, filozofii a jeho důrazu na zakladní lidské hodnoty, především slušnost, které se v dnešní době pokleslé politické kultury zoufale nedostává.


Foto: zdroj


K Havlovým zpochybňovačům patří, zdá se, i americký filozof, lingvista a společenský kritik Noam Chomsky, který se vyjádřil naprosto jasně:

(Nezapomeňte si zapnout titulky)

Proč se Václav Havel ve vztahu ke Spojeným státům choval způsobem, který kritizuje Noam Chomsky, vysvětluje on sám:


Neměla by tedy na Národním muzeu viset spíše tato fotografie?


Foto: zdroj


Možná by nás to mohlo ochránit před tím, aby na Národním muzeu za pár let neviselo toto:


Foto: zdroj