Dne 2. května 2015 v 16.00 proběhne na Hradčanském náměstí v Praze shromáždění občanů, kteří odmítají být lhostejní k tomu, co se stalo 2. května loňského roku v Oděse a také k tomu, co se odehrává v posledních měsících na jihovýchodě Ukrajiny.

Motto: "Před rokem se odehrála v Oděse tragédie. Zapomenout na ní by znamenalo rezignovat na lidskost. My, kteří odmítáme být lhostejní k tomu, co se odehrává na Ukrajině, mlčet nebudeme.

Smyslem shromáždění je nejen vzpomínka na oběti oděské tragédie, ale současně i protest proti šíření nenávisti a netolerance v naší společnosti. Na závěr bude přečtena výzva, určená vládám ČR a EU, aby bezpodmínečně požadovaly po ukrajinské vládě vyšetření masakrů v Oděse, na Majdanu, ale i vražd opozičních politiků a novinářů a potrestání viníků.

Projev na této akci budou mít kromě jiných pplk. v. z. MUDr. Marek Obrtel, bývalý velitel polních nemocnic v Afghánistánu a Kosovu, Bosně a člen mise v Iráku, který na protest proti politice NATO vrátil svá vyznamenání. Promluví také docent Giuseppe Maiello, Ph. D. a několik dalších řečníků. Akce se zúčastní i přímý účastník zmíněných událostí z Oděsy, jehož jméno z bezpečnostních důvodů zatím neuvádíme. Součástí programu bude také čtení jmen obětí a také krátká modlitba. Shromáždění bude zakončeno přečtením výzvy vládě ČR, aby odsoudila viníky oděského masakru a aby požadovala po vládě Ukrajiny jejich vypátrání a potrestání.

Informace k masakru v Oděse

Dne 2. května 2014 se v ukrajinském přístavním městě Oděse odehrály rozsáhlé pouliční střety mezi aktivisty Euromajdanu, doprovázené radikálními skupinami a fotbalovými fanoušky, a jejich odpůrci, zastávajícími opoziční postoj vůči kyjevské vládě a proruské názory. Během pouličních střetů byli podle údajů Ministerstva vnitra Ukrajiny zabiti 4 lidé, následně bylo upáleno, či ubito 46 lidí v Domě oborových svazů, kde se před prokyjevskými radikály snažili schovat proruští aktivisté. Dům oborových svazů byl zapálen pomocí „Molotovových koktejlů“, vrhaných útočníky. Během požáru vyhořela dvě patra, v ohni a na udušení toxickými výpary zemřely desítky lidí, jak proruských aktivistů, tak i několika lidí, kteří se právě v budově nacházeli. Ti se zde snažili najít úkryt před ozbrojenými radikály. Několik lidí bylo také zabito útočícími radikály, během pokusu opustit budovu okny spodních pater. Nehledě na rozsah tragédie, její brutální průběh a počet obětí ji ukrajinská vláda téměř ignorovala, dosud nebylo zahájeno žádné seriózní vyšetřování ze strany Ministerstva vnitra Ukrajiny, viníci nebyli potrestáni, přestože se tragédie odehrála před očima několika set svědků. Existuje fotodokumentace a videozáznamy z místa tragédie, dokumentující brutální chování promajdanovských skupin, ozbrojených střelnými zbraněmi a molotovovými koktejly.

I přes určitou informační blokádu ze strany Ukrajiny se zprávy o oděských událostech dostaly do mediálního prostoru a šokovaly mezinárodní veřejnost. Události z Oděsy jsou dnes pro mnohé lidi symbolem návratu fašismu, neboť na rozdíl od jiných událostí, které se například udály v Paříži (Charlie Hebdo), nikdo ze světových politiků proti tomu, co se stalo v Oděse, neprotestuje a neúčastní se protestních pochodů.

Za svoláním a organizováním tohoto shromáždění nestojí žádná politická strana ani hnutí. Jedná se o protest občanů.

Kontakty
Zdeněk Kratochvíl ([email protected]) - organizační dotazy
Oksana Zapletalová ([email protected]) – tisk a vztahy s veřejností