Pod touto adresou na Facebooku vznikla skupina bývalých československých vojáků, kteří nesouhlasí se současnou politikou našeho státu a nechtějí, abychom bojovali v agresivních válkách NATO. Členy je v tuto chvíli více než dva tisíce záložáků, kteří chystají na 1. května 2015 "Poradní ohně", kde se chtějí domluvit na dalším postupu. Jejich webové stránky najdete zde.

Jsme tankisté, jsme dělostřelci, jsme ženisté. Jsme psovodi, radisté, průzkumníci a všichni jsme prošli výcvikem. Naučili jsme se ovládat zbraně a ty jsme přísahali použít na obranu vlasti. V naší přísaze, kterou stále ctíme, není ani zmínka o NATO a útočných válkách na cizím území. Tuto svou přísahu, bez ohledu na oficiální agresivní a proválečnou politiku představitelů České a Slovenské republiky, v případě nutnosti naplníme.

Text memoranda

Memorandum Československých vojáků v záloze zní následovně.

MEMORANDUM
československých vojáků v záloze proti válce plánované velením NATO
Poprvé od konce 2. světové války opět vnímáme reálnou válečnou hrozbu. Považujeme proto za nutné vydat následující prohlášení.

My, českoslovenští vojáci v záloze, jednohlasně odmítáme jakoukoliv účast v bojích, které jsou geopolitickou agresí globálních elit prostřednictvím NATO za podpory našich vlád.

Přísahali jsme bránit svoji vlast, Českou a Slovenskou republiku. Přísahali jsme chránit svobodu a nezávislost našich hrdých a suverénních národů, za které naši předkové položili své životy ve světových válkách. Na tento slib se upomínáme z občanského podnětu k řešení krizového stavu. Svoboda a nezávislost je dlouhodobě ohrožována systémem zastupitelské pseudo-demokracie, kdy vyvolený zástupce nemá povinnost prosazovat zájmy voličů a v praxi zákony prezentují pouze osobní zájmy zákonodárců, zájmy politických stran a zájmových ekonomických skupin. Naše vlast je pod tlakem globálních elit a zájmových ekonomických skupin, které skrze systém zastupitelské demokracie občany zbavují moci.

Naše záměrně nedokonalá ústava a listina práv a svobod je překrucována a ústavní zákony porušovány samotnými zákonodárci. Zákonodárná moc je zprivatizována, výkonná moc je zpolitizována a soudní moc korumpována lobbistickými zákony a tlakem našich vlád. Výsledkem je nesplatitelný veřejný dluh, deindustrializace, privatizace majetku republiky a vykrádání rozpočtů, potravinová a energetická závislost, privatizace přírodních zdrojů, důchodů a zdraví občanů. Naše vlast je protiprávně rozdělena, rozkradena, zadlužena, lidé jsou zotročováni a jejich rodiny likvidovány exekuční genocidou, národní infrastruktura je převedena do rukou západních korporací. Ve společnosti vládne destruktivní chaos a beznaděj.

Proto se my, českoslovenští vojáci v záloze, hlásíme ke své vojenské přísaze a společně přicházíme s vizí obrany našich národů. Boj v řadách NATO proti Ruské federaci a dalším slovanským národům jednoznačně odmítáme a hodláme se zároveň pevně postavit organizovaným občanským tlakem proti další likvidaci naší demokracie, svobody a nezávislosti. Sjednocujeme se v krizové situaci a s využitím svých občanských i vojenských dovedností a odborností hodláme vytvořit na potřebnou dobu dostatečně silný organizovaný občanský tlak pro prosazení našich vlasteneckých cílů.

Přísahali jsme věrnost své vlasti, České a Slovenské republice.

My, českoslovenští vojáci v záloze, svou přísahu naplníme!


Zakladatelé a iniciátoři skupiny jsou následující občané.

  • Vojín v záloze Ondrej Hrčiak je grafický designér, otec pěti dětí, provozovatel Exilových novin a zakladatel sítě Komuna.cz, správce facebookové skupiny vojáků v záloze.

  • Podplukovník v záloze Marek Obrtel je bývalý vojenský lékař, velitel 11. polní nemocnice v Afghánistánu, sloužil na misích AČR v Kosovu a v Bosně a Hercegovině. Na protest proti agresivní politice NATO vrátil svá vojenská vyznamenání. Jeho čin inicioval vznik skupiny.

  • Vojín v záloze Martin Vojta je provozovatel reklamní agentury, občanský aktivista, zakladatel iniciativy Reformy zdola. Je spoluautorem Memoranda Československých vojáků v záloze proti válce plánované velením NATO.

Proč to všechno?

Neprofesionální způsob, jímž byla ČSLA změněna na dvacetitisícový profesionální sbor, jehož hlavním cílem není bránit naši vlast, ale v co nejkratší době poskytnout podporu USA a NATO při invazi kdekoli (viz návrh na změnu vojenské přísahy), kam ukážou euroatlantické politické elity, má dlouhodobý negativní vliv na české občany. Reputace armády je také trvale podkopávána rozsáhlou korupcí při armádních zakázkách a nekoncepčním řízením. Výbuchy ve vrbětickém muničním skladu a obvinění manažerů zbrojních firem z dovozu zakázaných protipěchotních nášlapných min jsou jenom špičkou ledovce.

Snahy o znovuzavedení branné povinnosti a obnovení odvodů (jejichž zrušení byl kolosální průšvih) by byly chvályhodné pouze v tom případě, že by se zcela změnila česká vojenská doktrína. Budování moderní armády přísně zaměřené na obranu vlasti, která má početné, dobře vycvičené, vyzbrojené a motivované zálohy, by jistě získalo podporu nejen u vojáků v záloze, ale i u většiny rozumných občanů tohoto státu.

Pokud však česká vláda pod tlakem svých spojenců bude nadále pokračovat v budování ozbrojených sil jako expedičního sboru, pokud česká masmédia budou nadále stupňovat válečnou psychózu a pokud se Česká armáda nezačne chovat hospodárně a racionálně - pak bude přibývat občanských iniciativ jako výzva "Československým vojákům v záloze".