Zbyněk Fiala komentuje v dnešním článku nedělní schůzku hradního pána Miloše Zemana s bankéři a podnikateli. Týkala se opatření pro urychlení přijetí eura v Česku. Nás občanů se nikdo neptá na názor, zda euro ano či ne. Nicméně je potřeba nalít si čistého vína a přestat si nalhávat, že s eurem bude líp.

Nejde o spor prezidenta Zemana a centrálních bankéřů z ČNB, nýbrž o samotnou budoucí existenci v současném evropském modelu EU. Ten je postaven na zcela jiných hodnotách, než bylo původně proklamováno. A současná podoba bankovní podoba EU už nemá s demokratickými ideály nic společného.

Jedná se o vnucený model anglosaských elit, který umožní urychlení nové vlny neokolonizace slabších zemí evropského hospodářského prostoru a zemí bývalého socialistického tábora. Ale především je to nástroj, který má akcelerovat vytvoření jednoho západního globálního ekonomického bloku, jehož završením bude přijetí smluv TTIP, CETA a TISA. Cílem je vytvoření takových ekonomických celků, které povede k zostření konkurenčního boje nikoliv už mezi jednotlivými státy, ale přímo seskupeními zemí, ovládaných nadnárodními korporacemi, vůči nimž budou vlády zemí bezzubé a zcela bezmocné. A to vše bez ohledu na důsledky, které z toho pro většinu lidstva a životní prostředí vyplývají. Sbohem a šáteček partnerství mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a státem. Viz článek Má rýnský kapitalismus ještě budoucnost?

K čemu je a není euro

Argumenty centrálních bankéřů proti přijetí eura jsou průhledné. Nezávislost ČNB funguje pouze „naoko“. Samozřejmě je ČNB zapojena do mezinárodního finančního systému (nyní už spíše letadla) a její rozhodování je usměrňováno jinými subjekty než českou vládou. Kurz koruny je jedním z nástrojů k přerozdělování majetku od českých obyvatel směrem do zahraničí, stejně jako politika úrokových sazeb a přihlížení k lichvářským praktikám „poskytovatelů finančních služeb“. Viz článek Nekrofilní nebo biofilní Evropa? Volby do EU.

Koneckonců jsme dividendovým rájem, srovnatelným s Lucemburskem a Holandskem, a z naší země odešly za posledních 15 let 2 biliony korun na dividendách, píší dnešní Lidovky. Aniž by musely být zdaněny jako v Rakousku nebo Švýcarsku. Nestačí levná pracovní síla a Zákoník práce, který chrání spíš zaměstnavatele než zaměstnance. A pan prezident Zeman, který tak rád láká zahraniční kapitál, ať to stojí, co to stojí, se domnívá, že zavedení eura učiní z České republiky "ráj to na pohled" pro zahraniční investory. Už i takový plátek jako Lidové noviny píše v příloze Index o České republice jako o 17. spolkové zemi Německa.

Nicméně by nás zajímaly skutečné důvody, proč prezident Zeman tak touží po euru. Pokud bude tato umělá měna vůbec zachována, tak jenom díky nástupu totalitní diktatury ECB a finančních elit. Ty připravují historicky bezprecedentní vyvlastňování evropských obyvatel. A k tomu připočtěme i zavedení rozsáhlých finančních represí, šmírování a pokusu odstranit hotovostní peníze z oběhu. Viz heslo "hotovostní peníze" a článek EU umožní vyvlastňování střadatelů v zájmu záchrany bank. Každý konzument – a jiný člověk než konzument pro současný kanibalistický model kapitalismu nemá hodnotu - musí být 24 hodin denně kontrolován skrze platební kartu. Uvědomuje si prezident Zeman úlohu Evropské centrální banky, mladší sestry amerických Federálních rezerv? Ví vůbec, že tato instituce rozhoduje z USA o osudu národů Evropy, ale nenese absolutně žádnou zodpovědnost za důsledky svého konání?

Podpora urychlení zavedení eura v České republice ze strany prezidenta Zemana je zřejmě na nátlak některých skupin podnikatelů, kteří si kvůli krátkodobým ziskům nevidí na špičku nosu. Celá akce je zarážející vzhledem k jeho pokusům zmírnit na druhé straně štvavou rétoriku české vlády vzhledem k Rusku. Tento hloupý EU-postoj diktovaný z Bruselu ovládaného politikou USA zásadně poškozuje velmi výrazně ekonomiky všech zemí EU. Připomeňme, že obchod USA s Ruskem se mezitím zvyšuje.