Vraťme se nejprve k velmi důležitému 6. setkání zemí BRICS v Brazílii, kde bylo dohodnuto ustavení nové rozvojové banky (New Development Bank ). Mezitím ovšem spolupráce klíčových zemí BRICS (Rusko, Indie, Čína, Brazílie, Jižní Afrika) pokročila mnohem dále. Dnes bylo zahájeno klíčové zasedání v ruském městě Ufa, hlavním městě autonomní republiky Baškortostán, které symbolicky leží již za uralskou hranicí Evropy. O čem bude agenda zasedání? Zprávy z konference můžete najít na oficiálních stránkách zde . V současné době, tj. těsně po zahájení, probíhají jednání dvoustranných expertních komisí, z nichž asi mnoho ven nepůjde. Podívejme, proč a s čím na toto setkání jednotlivé země jedou.

Rusko a Čína, hostitel a finanční motor

Summit 2015 jasně ukazuje, že Západu se nepodařilo zahraničně-politicky izolovat Rusko, natož země BRICS. Členské země hledají nové zdroje růstu pro svoje rozvojové ekonomiky, jejichž dynamika růstu je zhruba dvojnásobná proti Západu. Rusko a Čína již založily novou banku s budoucím kapitálem kolem 100 miliard dolarů. Mezi zakládající členy nové Asijské banky pro investice do infrastruktury (AIIB) bylo přijato 57 států a oblastí z Asie, Evropy a Blízkého východu. Její sídlo bude v Číně a prvním prezidentem byl zvolen Ind. Česko mezi zakládajícími státy není, protože naší záchranou je USA a prozatím existující dolar.

Největším akcionářem banky AIIB je s 41 miliardami Čína, po 18 miliardách vloží Rusko, Brazílie a Indie, Jižní Afrika dodá 5 miliard USD. Banka začne efektivně pracovat během několika měsíců. Klíčová je koordinace tří klíčových projektů: Euroasijské ekonomické unie (EAEU ), Nové Hedvábné stezky a Banky rozvoje BRICS. K opačné perspektivě Západu si přečtěte článek Technologické zaostávání aneb Důvod válek vedených Západem .

Banka rozvoje BRICS podpoří již realizovaný projekt Asijské infrastrukturní a investiční banky, která vznikla z iniciativy Pekingu. Zájem Číny znamenal mnohem rychlejší realizaci tohoto projektu, ve srovnání s Bankou rozvoje. Jedná se o dvě nové finanční instituce pod kuratelou BRICS, které do značné míry diversifikují zdroje financování na světové úrovni a expandují možnosti investic mimo přímý vliv západních finančních institucí. Příklad bankovního a finančního útoku na Rusko a nyní i na kapitálové trhy Číny ukazuje, že rozvojové země si musí vybudovat vlastní nezávislý kapitálový trh a najít odpovídající způsoby financování.

Členství Řecka

Tuto možnost zatím neoficiálně vyloučili ruští poradci v Ufě. Ti jasně řekli, že zakládající země se musí nejprve sjednotit a začít pracovat, až pak přijímat nové členy. Země BRICS se poučily z vývoje EU, která postupovala přesně opačně. A v případě Řecka, Belgie, Itálie a dalších zemí dokonce s plným vědomím podepsala oficiální falšování státních rozpočtů a dluhů. Řecko se pravděpodobně zúčastní projektů financování z nově založené Banky rozvoje BRICS, pokud nakoupí akcie nově vzniklé rozvojové banky. Summit v Ufě musí navrhnout precedens financování a ekonomické pomoci platný i pro jiné země, nemůže odsouhlasit výjimku pro jednu zemi. Proto nebudou jednání jednoduchá a nikdo nečeká v případě Řecka nějaký zázrak.

Ostatní země

Brazílie přijíždí do Ufy s dalším skandálem odposlechů NSA, které tentokrát sledovaly nejen prezidentku, ale hlavně prováděly ekonomickou špionáž Brazílie ve prospěch USA. Německo a Francie jsou v současné době vazalové USA. Proto k této ostudě mlčí, i když NSA dělala v obou zemích totéž. Brazilská prezidentka nemusí mlčet, není vazal. Hlavně má skrze summit v Ufě možnost, jak dát najevo svou skutečnou hodnotu a jak efektivně posílit mocenské ambice Brazílie v Latinské Americe. K tomu jí dopomůže skupina Andských států, z nichž dlouhodobě sledujeme zejména Ekvádor, viz příslušná klíčová slova v anotaci článku a odkazy na tematicky podobné články. Doporučujeme článek Západní divadlo pro lid a práce BRICS pro lidi .

Indie lavíruje mezi vojenskou a ekonomickou spoluprací s Ruskem a příhraničním napětím s Čínou, která se pro Indii stává ekonomickou šancí a hrozbou současně. Tato bývalá britská kolonie zatím nemůže tak otevřeně vystoupit proti hegemonii Západu, jako to dělá Rusko a Čína. V podobné situaci se nachází Jihoafrická republika. Proto má setkání v Ufě naprosto klíčový význam. Jednotlivé země musí:

  • vypracovat politickou strategii vůči globálnímu hegemonovi USA;
  • sjednotit ekonomickou strategii různorodých zemí, jež nesmí dopustit rozpad zóny obchodu, který nyní probíhá mezi severem a jihem EU;
  • nastolit strategii rozvoje demokracie opřené o sociální a solidární stát, který v EU a v USA pohřbila neoliberální ekonomika a ideologie;
  • připravit se na eventuální útoky typu Majdanu a vojenských pučů a státních převratů v jednotlivých zemích, viz například periodické pokusy USA svrhnout vládu Venezuely a dalších jihoamerických zemí;
  • vytvořit mezinárodní blok vyvažující agresivní a iracionální politiku západních zemí, které pro své vlastní mocenské zájmy podporují terorismus, rozvracejí celé státy a vyvolávají lokální války.


Všechny tyto úkoly nelze splnit ani v desetilém horizontu, což je asi maximum, v němž lze dnes politiku racionálně plánovat. Ale Čína myslí ve staletích a Rusko se nyní dostalo do fáze klidného vývoje, který změnil ekonomickou dynamiku do plusu, stejně jako mění dynamiku politického vývoje stejným směrem. Obě země postupují prozatím klidně a uvážlivě, dbají na slabé články nového řetězu zemí BRICS, aby nedopadly jako EU a USA. Doufejme, že se jim dílo podaří.

Je to maximálně i v zájmu nás, to jest 99 % normálních evropských občanů. Jedno procento vládnoucích má ovšem jiné úmysly a jiné plány, včetně globálních exponentů korporátního fašismu. Jejich výsledkem byl summit Evropské unie v Rize. Viz náš článek Summit v Rize rozjel oficiální pohřeb EU .