V květnu 2015 jsme publikovali komentář k připravovanému brannému zákonu pod názvem Branný zákon - najímání cizinců do armády ČR. Upozornili jsme na legální díru v zákoně. Nová úprava podle našeho názoru umožnila legální nástup žoldnéřů, například těch z bývalého Blackwateru do naší armády. Pokud bychom měli pravdu a opravdu to tak bylo, přestaneme být suverénním státem a staneme se banánovou republikou. Tím jsme odpověděli na analytické úrovni také na sérii tří článků našeho redakčního kolegy pod názvem Branný zákon do války I-III. Pavel Letko vychází z myšlenek pacifismu, což není společný názor redakce. Proto jsme se dohodli na dvou krocích. Za prvé prostudujeme vládní návrh branného zákona, viz zmíněný článek. Jsme k návrhu zákona kritičtí, protože si za redakci myslíme, že předloha obsahuje zásadní vady: ať neúmyslně, nebo tam byly vsunuty úmyslně. A na další právní lapsy upozornil kolega ve zmíněném článku.

Studiem předlohy branného zákona jsme se dostali k zásadní otázce, které jsme věnovali tematické číslo 2015-8 (Vojáci v záloze, stát v ohrožení). Branný zákon znamená, že tento stát má nějakou vlastní racionální vojenskou doktrínu, s níž se, my, občané ČR, můžeme na obecné úrovni identifikovat, protože brání ústavní principy státu a jeho suverenitu. A na základě této doktríny se pak navrhuje legislativa, která má tuto doktrínu podpořit a uvést ve skutek. Nejprve formou zákona a pak i formou exekutivní, ať již na úrovni vlády nebo přímo armády ČR. Legislativní návrh branného zákona jasně ukázal, že vojenská doktrína ČR buď vůbec neexistuje, nebo je hodně nejasná.

Vojenské dokumenty tohoto stylu opravdu existují, podívejte se na přehled stránek MO ČR. Druhé vydání Doktríny armády České republiky je z roku 2010. Na tomto formálně dobře sestaveném dokumentu nás zarazily dvě věci. Za prvé, hlavní oblast působení byla Asie, konkrétně Afghánistán, pak západní Balkán a Afrika (s. 9-10). Protože nová doktrína podle našeho stavu vědomostí zatím nevyšla, má armáda zajímavé úkoly pro naši peněženku, dokonce i na jiných kontinentech. Za druhé nás zarazila tato věta, která se bohužel ukazuje více než pravdivá.

Doktrína, s. 29 wrote:
Vojenské operace nelze předem jasně charakterizovat nebo vymezovat. V praxi není zpravidla jakékoli rozdělení jednoznačné a úrovně velení a řízení se prolínají.


Od roku 2010 se mnohé změnilo. Začala studená válka s Ruskem a nám jako občanům vyvstaly zásadní otazníky o vojenské doktríně, která vedla vylhanou druhou válku v Iráku, zničila bombardováním a následnou podporou islámských bojůvek Libyi a vede trvalou proxy-válku v Sýrii skrze wahábitské režimy Perského zálivu, skrze Turecko a Izrael. Výsledkem těchto drastických vojenských intervencí jsou milióny uprchlíků (ty jsou nakonec vidět i v EU), ale také asi 1,5 miliónu mrtvých nevinných lidí na Blízkém východě, což u nás vidět není. Naše armáda má oficiální doktrínu AČR natolik pružnou, že nám to nahání obavy.

A tyto obavy byly během posledních dvou let potvrzeny militantní politikou NATO, která bez jakýchkoliv skrupulí začala lokální války bez souhlasu RB OSN, které zničily celé země (Irák, Libye). Tyto války byly z hlediska mezinárodního práva nelegální. A protože armáda byla v rámci bojů NATO nepřímo nasazena i proti civilnímu obyvatelstvu, například známým "humanitárním bombardováním" a útoky pomocí dronů, pak s velkou pravděpodobností spáchala zločiny i podle mezinárodního práva. Zatím platí, že kde není žalobce, tam není ani soudce. Ale tento stav nemusí trvat dlouho a asi ani nebude. Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court, ICC) se s velkou pravděpodobností postupně začne zabývat trestnou činností těch vojenských aliancí a států, které násilím způsobily rozvrat v daných státech a tak spustily vlnu zabíjení, občanských válek, lokálních genocid celých kultur a náboženských skupin, a také spustily masovou vlnu uprchlíků.

Za této situace jsme se obrátili na osoby v této věci nejpovolanější, tedy na vojáky v záloze, kteří odešli z armády z důvodů svědomí. Jejich svědectví je cenné ze dvou důvodů. Za prvé, prokázali akt občanské statečnosti. A dále tím, že jsou mimo profesionální závazky mlčenlivosti. Proto mohou, nám, normálním občanům vysvětlit, o co v "té armádě" doopravdy jde. Navíc jsme chtěli našim čtenářům představit neformální skupinu vojáků v záloze v lepším světle, než jak to činí korporátní média. Je na vás, abyste posoudili, zda se nám to podařilo.


Iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze

V internetových Lidovkách.cz se objevil článek o naší iniciativě Českoslovenští vojáci v záloze. Obsahuje mnoho nepravdivých nebo zavádějících informací, na které je nutné reagovat. My, ČSVvZ nemáme extremistické postoje a nejsme programově proruští. Tato tvrzení musí být rozhodně odmítnuta.

Jako vojáci jsme přísahali, že budeme bránit svoji vlast. A naše iniciativa vznikla proto, abychom slova svojí přísahy naplnili. Ano, jsme rozhodně proti válkám, které připravuje velení NATO po celém světě, protože jsou příčinou současné krize a ta hrozí přenést válku i do Evropy. NATO je zločinecká organizace a my jsme přesvědčeni, že Česká republika z ní musí vystoupit. Stejně tak jsme proti setrvání naší země v EU, pokud EU bude tak jako doposud vlastní neschopností přímo napomáhat nekontrolované migraci - nelegální, ale dobře připravené, organizované a řízené.

Chceme aktivně vystupovat proti nebezpečí válek NATO a nelegální migrace. Naší vlast ohrožují a mohou jí destabilizovat. Při prosazování našeho programu spolupracujeme se všemi politickými i nepolitickými subjekty, které stejně jako my požadují ochranu životů, zdraví a majetku lidí a zabezpečení míru, stability a klidu v zemi. Jsme ovšem striktně nadstranická organizace. Nejsme součástí nebo politickým partnerem jakékoli strany nebo hnutí a nemáme zájem účastnit se politických aktivit. Dáme podporu těm, kteří s námi mají shodný cíl a stejně tak podporu v takovém případě přijmeme.

Abychom mohli být naší vlasti, občanům, a sami sobě užiteční a stali se silou, která bude mít pozitivní vliv na dění v zemi, posilujeme naši iniciativu a získáváme nové členy. Náš přístup k problémům, které se České republiky dotýkají, je konstruktivní a vstřícný. Chceme pomáhat s jejich řešením a jsme k tomu připraveni. Zhoršování situace, do které nás současný politický trend vede, rozhodně povede ke konfliktům a dokonce může přivodit rozvrat dosavadní struktury společenského uspořádání. A tomu společně se všemi občany chceme čelit.

Pokud se ale ukáže, že nejsme schopni ani ve spolupráci s ostatními občany a politickými i nepolitickými subjekty situaci zlepšit, že není možné zvrátit poměry v zemi a donutit státní moc k racionálním změnám v přístupu k celospolečenským problémům, potom se zaměříme na přímou pomoc lidem kolem nás a budeme spoluobčany učit starat se o sebe v kritických podmínkách, organizovat se, bojovat, přežít... Proto také rozhodně podporujeme myšlenku zakládání "domobrany" v zemi a budeme tomu napomáhat.

Pokud by ale měla destabilizace v zemi pokračovat natolik, že se společenský systém začne hroutit, a k tomu by snadno mohlo dojít vinou války a migračního přílivu, pak se budeme starat už jenom sami o sebe a o své blízké a stáhneme se na vybrané lokality, které zabezpečíme pro naše přežití. Abychom zabránili válce a konfliktům, jsme připraveni udělat vše. Jsme vojáci proti válce a za mír! Odmítáme násilí a nekonstruktivní činy. Ale také se ztotožňujeme s výrokem amerického spisovatele Ernsta Hemingwaye, který je pro nás velkou inspirací: Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned v první den války občany své země.

Zveme všechny statečné a vlastenecky uvažující občany bez ohledu na věk do našich řad a ke společnému výcviku s námi. Je nezbytné rozvíjet a upevňovat vojenské dovednosti a znalosti, fyzickou a psychickou odolnost a umění přežití. V nastávající době budou potřebné všechny způsoby občanské sebeobrany a každý pro to může dělat, co je mu vlastní, co umí a čím může prospět nejlépe.

Za Československé vojáky v záloze proti válce
Pplk. v záloze MUDr. Marek Obrtel
Velitel 1. československého praporu vojáků v záloze
Webové stránky Českoslovenští vojáci v záloze


Článek vyšel v tematickém čísle Vojáci v záloze, stát v ohrožení (2015-8). Toto tematické vydání bylo financováno díky Vašim darům na rozvoj webu. Děkujeme! Redakce a spolek e-republiky.