Německo a Evropská komise jednají o zavedení solidární přirážky k dani z přidané hodnoty nebo spotřební dani na pohonné hmoty, aby Evropská komise získala prostředky na financování imigrantské krize a pro pomoc postiženým zemím. Nějaké řešení vzniklých nákladů, které dle evropského komisaře pro daňové otázky komisaře Pierre Moscovici nejsou ještě vyčísleny, se pochopitelně musí najít.

Ve vyšších patrech evropské politiky se hovoří o tom, že tuto přirážku navrhl Wolfgang Schäuble. O něm v poslední době moc neslyšíme. A ten zprávu nedementoval, ale ani nepotvrdil. Právě se účastní zasedání MMF a Světové banky v Limě. Jenom v samotném Německu se ale odhadují náklady na 20 miliard euro. Schäuble jen řekl, že případně vybrané prostředky budou záležitostí orgánů EU. Imigrantská krize, záměrně neříkáme uprchlická, poněvadž nejde jenom o uprchlíky, umožní vznik samostatného rozpočtu EU, o jehož použití již nebudou rozhodovat členské země EU. Uprchlíci vyvolaní iracionálůní EU-politikou na Blízkém východě se tedy stanou pevnou součástí rozpočtu EU. Zavedením přirážky k daním a převedením prostředků k dispozici Evropské komisi bude imigrantská krize využita jako kvalitativní skok k integraci Evropské unie a rozpouštění států.

Zatím nevíme, o jakou výši přirážky se bude jednat. Slyšeli jsme jasná prohlášení, že do řešení imigrantské krize již nebudou moci příliš mluvit jednotlivé státy. Nebudou rozhodovat kam, a pro koho vybrané prostředky půjdou. Zavedením přirážky končí řeči o nějaké dobrovolnosti a Evropská unie poskočí mílovým krokem k politické integraci EU a postupné likvidaci významu evropských států.

Ne, že bychom neměli pomoci, protože jsme vinni také naší hloupou podporou válečnických plánů globálních mocipánů. Otázkou je, zda tuto pomoc, na které se přiživí spousta parazitů a NGOs, nezaplatí nejchudší většina Evropy. Protože bruselská šlechta si své obrovské platy nesníží a rozhodně solidární přirážku v běžných výdajích – na rozdíl od normální rodin s dětmi - nepocítí.

A pamatujme na Německo. Zrušení solidární daně, které bylo přislíbeno Němcům po sjednocení Německa v devadesátých létech, není na pořadu dne ani dnes.

Zdroj článku zde


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!