Distancuji se veřejně od tematického čísla E- republiky věnované problematice imigrantské krize, s jehož koncepcí absolutně nesouhlasím. Nejedná se pouze o uprchlickou krizi, nýbrž dle mého názoru a informací, které mám a na které jsem v některých článcích poukázala, krizi organizovanou a řízenou s cílem oslabit a rozvrátit Evropu. Navíc souvislost vymírání obyvatel v české kotlině a Evropě vůbec není racionální řešit imigrací, nýbrž změnou paradigmatu ekonomické teorie, která se zcela oddělila od rodiny, jak správně uvádí sociologové, například v článku Memorandum k přistěhovalectví.

Články se mnou nebyly jako členkou redakce konzultovány a byly uveřejněny bez mého vědomí.
Ing. Květa Pohlhammer Lauterbachová

..........

Vyjádření šéfredaktora:
Příspěvky s označením „redakce“ jsou publikovány se souhlasem většiny členů redakce. Nesouhlasné názory členů redakce jsou a budou na jejich žádost standardně zveřejňovány. Ctíme svobodu druhých mít na věci jiný názor. Smysl našeho snažení nespočívá v nějaké jednotné linii, ale v hledání poctivého, spravedlivého a správného řešení. Ing. Květa Pohlhammer Lauterbachová k takovým poctivým hledačům nepochybně patří, což dokazuje mj. rozsáhlou publikační činností. Za to jí patří dík, a nic na tom nemění, že ne na všem se shodneme.

Pavel Letko