V Denveru ve Spojených státech o víkendu skončilo výroční zasedání Americké antropologické asociace (American Anthropological Association - AAA). Jejím nejvýraznějším výstupem je schválení postupu směřujícího k bojkotu izraelských akademických institucí. Konečné hlasování a rozhodnutí by mělo padnout v dubnu, kdy bude o bojkotu hlasovat všech 10.000 členů AAA. Tuto sobotu hlasovala pro tento postup drtivá většina poměrem 1046 proti 136 delegátům. Přitom rozhodování nebylo nijak nahodilé, ale předcházela mu dlouhá a pečlivá příprava, jejíž výsledky shrnula pracovní skupina v tomto materiálu

V samotné schválené rezoluci se mj. praví že:

  • Vzhledem k tomu, že po celá desetiletí, i přes odsouzení ze strany Organizace spojených národů a dalších mezinárodních subjektů, izraelský stát nadále odepírá Palestincům - včetně vědců a studentů - jejich základní práva, svobody, rovnosti a sebeurčení prostřednictvím etnických čistek, kolonizace, diskriminace, a vojenské okupace;

  • vzhledem k tomu, že Spojené státy hrají rozhodující roli v umožnění Izraeli systematické porušování základních práv Palestinců vyplývajících z mezinárodního práva, a americké akademické instituce za spoluúčasti izraelských akademických institucí pomáhají udržovat tento stav tím, že pokračují s nimi v privilegovaných vztazích; a vzhledem k tomu, že AAA je přední americká akademická asociace;

  • vzhledem k prohlášení AAA z roku 1999 o antropologii a lidských právech, kde bylo řečeno o poslání AAA "Antropologie se jako profese zavazuje k podpoře a ochraně práv lidí a národů celého světa, aby mohli plně realizovat své lidství“;

  • vzhledem k tomu, Izrael dosud bránil právo Palestinců na vzdělání tím, že ničí palestinské univerzity a školy vojenskými údery; pravidelně na ně útočí a nutí tyto instituce uzavřít; brání palestinským antropologům volně studovat jejich vlastní společnost; brání palestinským archeologům v přístupu, studiu, bádání, a ochraně vlastního kulturního dědictví a omezuje Palestincům jejich možnosti účasti a práce na vysokých školách, cestovat na konference, a studovat v zahraničí;

  • vzhledem k tomu, že stát Izrael a vysoké školy systematicky odpírají palestinským studentům v izraelských vzdělávacích institucích práva a zdroje, které mají jejich židovští kolegové;

  • vzhledem k tomu, že izraelským vědcům a studentům, kteří kritizují izraelskou státní politiku a kteří podporují akademický bojkot izraelských institucí, tak činí jen pod hrozbou sankcí;

  • vzhledem k tomu, že Izrael běžně ukládá přísná omezení týkající se zahraničních akademiků snažících se účastnit konferencí nebo provádět výzkum na okupovaných palestinských územích, jakož i učencům palestinského původu, kteří si přejí cestovat do Izraele a na okupovaná palestinská území;

  • vzhledem k tomu, že izraelské akademické instituce byly přímo i nepřímo spoluviníkem v udržování této okupace státem Izrael a tím zároveň v upírání základních práv Palestincům;

  • vzhledem k tomu, že drtivá většina palestinských organizací občanské společnosti, vyzvala k mezinárodnímu bojkotu izraelských akademických institucí jako součásti širšího bojkotu, a sankcí (hnutí BDS);


je AAA pevně odhodlána jako sdružení podporovat a ctít tuto výzvu palestinské občanské společnosti bojkotovat izraelské akademické instituce, až do doby, kdy tyto instituce ukončí svou spoluúčast na porušování práv Palestinců, jak je stanoveno v mezinárodním právu.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!