Zprávy OSN o humanitárním vývoji lidstva vycházejí už 25 let a mají jednoduchou filosofii. Čím jsou lidé chudší a ožebračenější, tím nižší je celková úroveň lidstva. To je tak jednoduchá filosofie, že většina korporátních médií tuto zprávu vůbec necituje. Navíc vychází na konci roku, kdy je třeba organizovat povinné nákupní orgie a atmosféru baživé blaženosti. Zprávu za rok 2015 v angličtině si můžete stáhnout zde.

Zpráva je z principu anti-ekonomistická, má 280 stran. Nestará se růst bohatství obecně, ani o mantru neustále rostoucího HDP. Jedno procento si z daného růstu bohatství vezme drtivou většinu tak jako tak. Zprávy vybírá parametry, které ukazují růst kvality života v závislosti na vykonávané práci a na strukturálních změnách, které s sebou práce přináší. Sledované parametry ukazuje tento graf.Dvě polokoule ukazují zásadní závislost. Lidsky důstojná práce daná ve středu kruhu osobně obohacuje jednotlivce a ten zase zlepšuje život celé komunity. Proto je důstojná práce a její podmínky tak důležitá pro život člověka. A proto se o ní ve věku globálních montoven a korporátního fašismu nemluví nahlas. Nejzajímavější je tento celkový graf.Graficky vidíte, jak na tom lidstvo ve věku vlády korporací doopravdy je. Jedině zelená barva na grafu ukazuje zdravý vývoj. Červená je otroctví všeho druhu, nezaměstnanost a dětská práce. Žlutá ukazuje neuspokojivé parametry a pokles. Čekat něco jiné ve věku neokoloniálních válek za geopolitický vliv a suroviny a v době studené války NATO-Rusko by mohl jen nenapravitelný optimista. Podívejte se, co všechno pozitivního přináší normální důstojná práce člověka.Jak vidíte, jen zlomek této práce je přímo placené v ekonomickém systému. Česká republika je na tomto indexu na slušném 28. místě, a to zejména díky vysokému obodování veřejnoprávních systémů, jako jsou zdravotnictví, školství, důchodů a sociální péče, které neoliberalismus u nás nestačil díky různým okolnostem rozkrást. Ale poměr úrovně života jasně klesá ve všech měřených zemích proti předešlým obdobím. Jak vidět, korporátní fašismus 99 procentům nijak neprospívá, a to ani v Evropě.Ale pozor, příklady z neoliberální Chile a jinak nasměrovaného afrického Gabonu ukazují, že růst bohatství v zemi ve formě příjmu na obyvatele neznamená automaticky vyšší úroveň lidí. Obecně platí, že za poslední desetiletí se více zemí přesunulo z pásma naprosté chudoby do vyšších pater, což ovlivnilo celkový růst. Hodnocené indikátory proto vykazují přestup zemí na vyšší úroveň, a dokonce relativně stejnoměrný ve všech částech světa.Rozložení bohatství ve světě přesně ukazuje tento graf. Celkem 80 % lidí vlastní pouze 6 % bohatství země. A naopak 1 % planetárních zbohatlíků vlastní 49 % planetárních zdrojů.


Oligarchové jsou skuteční revolucionáři, jako většina zástupců jednoho procenta. Potřebují předělat mysl lidí tak, aby přestali vidět vlastní nos mezi očima. Za posledních 10 let se na tomto poli docílilo značného pokroku. V USA je lidí o něco více, taktéž peněz na jejich oblbování. USA jsou nás vzor. Zdejší kavárenská levice kontempluje v zrcadle svůj odcizený obraz a kochá se nahlas svou chytrostí. Pravice šla revolučně na věc a pilně studovala Marxovo ekonomické dílo Kapitál a převedla jej do praxe. Levici si následně koupila za ukradené daně a vytunelované veřejné prostředky. Tomu odpovídá i výsledný stav světa.

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!