Výročí Druhé světové války a probíhající studená válka celkem přirozeně vedou k zamyšlení o roli NATO a Ruska ohledně vojenské strategie a případných konfliktů. Proto jsme věnovali tematické číslo nazvané NATO, jdeme na to rozborům globální vojenské situace ve světě. Toto číslo navazuje na předchozí Analýzu e-republiky 2015 (PDF) danou v první a druhé kapitole. První dvě části se věnovaly změněné US-politice a změnám NATO, které vedly k obnovení studené války v Evropě. Nyní se podívejme na ruskou odpověď.

Ruský pohled na NATO

Pokusme se v bodech shrnout ruský názor na politiku Západu, jak ji reprezentují oficiální projevy ruských politiků a jejich vládní média.

  • Rusko vidí, že Západ řídí iracionální oligarchické skupiny (NATO, TTIP, korporátní média atd.)
  • Předešlé části ukázaly (NATO jako imperiální nástroj), že přestaly platit mezinárodní dohody a zvolení politikové (premiéři, ministři) už neřídí vojáky ani ekonomiku.
  • RB OSN už neřídí světovou politiku, protože USA a NATO začaly vést ve světě jednostranné války.
  • Západ ničí odbojné nebo nezávislé země v hybridních válkách a barevných revolucích.


Ruská odpověď je celkem jasná: zajistit si stoprocentně bezpečnost vlastního území, připravit mobilní raketové a ponorkové síly posledního úderu, jež budou schopné zničit militaristické jedno procento válečných štváčů. Rusko postupně vytváří nový ekonomický a obranný blok se zeměmi, které se cítí být stejně ohroženy od USA. Jsou to země BRICS a Šanghajská organizace. Rusko se snaží posilovat svůj vliv vývozem moderních zbraňových systému jako S-400 do Indie a Číny. Cílem je vytlačit dominantní Tichomořské letadlové loďstvo USA z této oblasti a zajistit tak obranu Hedvábné cesty. Viz článek z tohoto čísla Čím je NATO, a čím už nemůže být.

Politické iniciativy mezinárodní spolupráce

Rusko je ve spirále světového vlivu opět na vzestupné trajektorii. Mezinárodní izolace Ruska k ničemu pozitivnímu nevedla. Stalo se zatím jen to, že prezident Putin nejezdí do zahraničí tak často, ale zato za ním osobně jezdí hodně nečekaných návštěv. Ve změněné mezinárodní situaci pod vedením Putina a Lavrova se Rusko stalo zásadní silou. Sice menší než USA, ale dnes již zcela nezbytnou. Viz cesty zneklidněných premiérů Izraele a Japonska do Kremlu. Plusy Ruska jsou zejména tyto:

  • Má schopnost zajistit svou sféru vlivu dodávkami energetických a surovinových zdrojů, zatímco Západ musí naopak tyto zdroje někde rabovat. Viz klíčová slova "Mali" a "Libye".
  • Rusko efektivně zajistí ochranu svých strategických spojenců nasazením dostatečné vlastní vojenské síly. Viz příklad Sýrie, kde Rusové přijeli, vyvezli z letadla S-400 a Panciry a vytvořili bez řečí bezletovou zónu se souhlasem legální vlády.
  • Rusko je dnes neformální vůdce hnutí nezúčastněných zemí v OSN, které podporuje Čína jako hlavní ekonomická velmoc světa.

S tím už se dá něco diplomaticky dělat, a Rusové pod Lavrovem to opravdu umí. Pohled na diplomacii EU a USA ve srovnání s Rusy je naprosto depresivní. Jedno procento si pro "obranu" svých zájmů úmyslně vybralo politiky druhé až třetí kategorie, aby je mohlo ze zákulisí bezproblémově manipulovat.

Rusko a jeho bezpečnostní vazby

Dne 27.-28. dubna se v Moskvě konala konference o mezinárodní bezpečnosti. Tato každoroční akce je pořádána Ministerstvem obrany Ruské Federace. Naše média se jako obvykle o této konferenci nezmínila, přestože byla maximálně důležitá. Hlavním tématem fóra v roce 2016 se stal boj s terorismem. Celkový projekt 27-28.4.2016 Conference on International Security najdete kliknutím na heslo. Na konferenci se diskutovalo téma bezpečnosti v asijsko-tichomořském regionu, problémy války a míru v Evropě, otázky globální bezpečnosti a vojenské spolupráce. Zvláštní pozornost účastníci směřovali k situaci na Blízkém Východě, roli ozbrojených sil v boji proti "barevným revolucím" a zajištění bezpečnosti ve Střední Asii. Klíčový byl projev ruského ministra zahraničí Lavrova.


Během dvou dnů se setkali zástupci vojenských resortů z téměř 80 států, včetně všech členských států NATO, a také vyššího vedení Severoatlantické aliance. Šojgu prohlásil, že je společnou povinností zabránit novým válkám. Rusko je připraveno na rozsáhlou spolupráci se všemi zeměmi. Otázky rovnoprávnosti v otázkách bezpečnosti v soudobém světě neznepokojují jen Rusko. Pro komplexní spolupráci se proto vyslovil i čínský ministr obrany Čchang Wan-čchüan. Obavy v souvislosti se situací na Ukrajině, stejně jako se stupňováním sil NATO v Evropě vyslovil běloruský ministr obrany Andrej Ravkov. A srbský ministr obrany Bratislav Gasic prohlásil, že jeho země hájí řešení sporných otázek výhradně mírovou cestou.

Ruský postoj k úsilí NATO (viz předešlé dva články tohoto čísla) shrnul na IV. konferenci o mezinárodní bezpečnosti v Moskvě ruský ministr obrany armádní generál Sergej Šojgu. Jeho poselství je jasné. Viz jeho projev zde.

Aliance zavrhla propagandistická klišé z minulých let, v nichž se hovořilo o snaze spolupracovat s Ruskem. Země NATO se aktivně snaží ovládnout geopolitický prostor, důsledně stupňují vojenský potenciál ve východní Evropě a přibližují se k ruským hranicím.


Šojgu zdůraznil, že cvičení NATO se soustřeďují výhradně na východním křídle aliance a v Arktickém regionu, což je důkazem jejich protiruského zaměření. Členské státy NATO se snaží ovládnout geopolitický prostor kolem ruských hranic, stupňují vojenský potenciál ve východní Evropě, přibližují se k ruským hranicím a zrušily klíčové odzbrojovací dohody. Šojgu dodal, že Rusko se nehodlá uzavírat před ostatními zeměmi ani přes pokusy o jeho izolování.

Přes pokusy některých západních vedoucích činitelů izolovat Rusko, potrestat nás za nezávislou politiku a ochranu krajanů, se uzavírat nehodláme. Jsme připraveni na rozsáhlou součinnost s partnery na celém světě — v Evropě, Asii, Africe i Americe.


Pokud to NATO vezme jako výzvu ke studené válce, tak ji máme na stole. Rusko tvrdí, že vojenská spolupráce se zeměmi NATO a EU zamrzla a rozhovory nikam nevedou. Proto také zrušili velkou většinu setkání, protože byly určeny jen k propagandistické válce, neobsahovaly žádné věcné argumenty a sloužily podle Rusů pouze k velkopanskému peskování Ruska Západem. Staré režimy kontroly zbrojení nefungují, působící mechanismy jsou používány partnery čistě účelově. Novou architekturu kontroly konvenčních zbraní bude těžké vytvořit v podmínkách akutního nedostatku důvěry v Evropě.

Šojgu tvrdí, že proti Rusku je vedena tvrdá a nekompromisní informační válka, běží pokusy o vojenské zastrašování. NATO se přiblížilo na samé hranice Ruska a přitom tvrdí, že Rusko je u hranic Evropy. Všechno otočili vzhůru nohama, řekl Šojgu na konferenci. Připomněl, že USA a NATO zahájily rozmisťování vojenské infrastruktury u ruských hranic, zavedli protiraketovou obranu, zvyšují vojenské výdaje. Tady je shrnutí jeho slov.

Takové akce nás nutí přijmout adekvátní odvetná vojenská a vojensko-technická opatření. Přitom chci zodpovědně prohlásit: jsme proti zbrojení. Nejsme proti obnovení vztahů s NATO, ale to lze provést pouze na základě vzájemnosti, respektování národních zájmů a při stejné a nedělitelné bezpečnosti pro všechny.


Tragédie je, že USA, EU a NATO se rozhodly, že Rusku a jeho spojencům nebudou věřit naprosto v ničem. Ve světě znova vzniká logika mocenských bloků, rostou náklady na zbrojení, rozšiřují se zóny ozbrojených konfliktů, množí se regionální války a nestabilita i v zemích EU, roste riziko nekontrolovaných úderů a přitom jsou lidé celosvětově ožebračeni neoliberální ekonomikou.

A hlavně se ve světových a českých mediálních korporátkách vůbec nemluví o nově zahájené studené válce.

Zdroje k tématu tohoto čísla
Шойгу назвал главную проблему системы контроля над вооружениями в Европе
В НАТО отреагировали на выход России из ДОВСЕ
Шойгу: заседание Совета Россия - НАТО не прибавило оптимизма
Обама: Путин рассматривает НАТО и ЕС как угрозу российской власти
Лавров: Россия призывает не использовать террористов в качестве инструмента


Článek vyšel v tematickém čísle NATO, jdeme na to(2016-2). Toto tematické vydání bylo financováno díky Vašim darům na rozvoj webu. Děkujeme! Redakce a spolek e-republiky.