Vážení čtenáři eRepubliky,


dovolujeme si Vás pozvat na osobní setkání s redaktory našeho webu. Těšíme se na diskusi a náměty pro naši další, nejlépe společnou, práci. Rádi bychom jak rozšířili počet přispívajících do eRepubliky, tak konzultovali náměty pro články a témata, jimž se budeme v tomto roce společně věnovat. Bez sdílení a tvorby společného světa se dál nepohneme. Nejde tu přeci jen o život „od voleb do voleb“. Ten přenechme zavedeným politickým stranám a profesionálním think-thankům, jejichž úsudek je zkreslen sledováním zájmů svých dominantních donátorů a nikoliv tříben ve prospěch celé společnosti. Navíc máme možná jednu z posledních příležitostí k osobnímu setkání bez pozornosti našpicovaných uší Chovancova cenzorského centra a Evropských hodnot pana Jandy. V neposlední řadě se můžeme společně těšit na přednášku někdejšího politického vězně svědomí Václava Umlaufa s názvem:

Hlavní hrozba dneška: rozpad společného světa


Sejdeme se v paláci YMCA 25. 2. 2017, Na Poříčí 12, Praha 1 v 10.00 hod. Vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány.

Na shledání se za redakci těší

Pavel Letko

Pozvánka PDF ke stažení a pro šíření na tzv. sociálních sítích je zde.