Vítám vás na pravidelném briefingu našeho dynamického vnitráckého odboru. Ten hnusný web se o nás načas odmlčel, ale jeho poslední svodka už byla třináctá v pořadí a měla odporný název Chovanci na vnitru mezi dvěma mlýnskými kameny. Znovu jste byli všichni prověřeni, včetně odposlechů vašich domácích počítačů a bytů, ale nikdo z vás tyto informace nevynesl. Toto mi oficiálně řekli naši bezpečáci společně s kontrarozvědkou a měli byste to vědět. Je škoda, že se oficiálně zrušila II. správa StB boje proti vnitřnímu nepříteli, protože tyto rozprášené odborníky je nyní velmi těžké dát znovu dohromady. Ale snad se to našim hochům povede. Anebo za tyto starší experty najdou mladé a stejně schopné náhradníky. Po poslední, téměř doslovné svodce z naší schůze jsem byl fakt nervózní. Je ten chlap jasnovidec, nebo co? On je nějaký pánbíčkář vyšší kategorie, to je fakt. Jenže já jsem bývalý marxista, tehdy a nyní přesvědčený ateista. Navíc o mne víte, že jsem naprostý racionalista a pragmatik, jinak bych tuto odpovědnou práci ani nemohl dělat. Nikdy nebudu věřit na nějaké pitomé zázraky a nadpřirozená vnuknutí. Ale teď mne jala něco jako posvátná hrůza, protože je to fakt příšerné, ta jasnovidnost toho chlapa. A pro jistotu jsem šel do jejich kostela na Karlově náměstí hodit desetník do té podělané kostelní kasičky, abych měl klid a mohl se opět soustředit na práci. Ale stejně mi to nejde z hlavy, když bůh neexistuje a jasnovidectví je proti přírodě.

A nyní k věci. Jak zajisté víte, bohužel jsme prohráli první kolo boje o vedení České televize. Znovu to vyhrál ten neschopný trotl a jeho klika, jehož jméno raději ani nebudu citovat nahlas, jak je zpravodajsky a politicky trapný. Ale prodat se uměl a podařilo se mu sliby podmazat všechny partaje, včetně vládnoucí koalice. Takže partajní instrukce hlavní mediální radě byly jasné, že toho nýmanda je třeba znovu zvolit. Prostě a jednoduše, prodejnost některých krys je na úrovni této zparchantělé doby a zdaleka přesahuje to, co jsme znali za komunistů. Tam se člověk prodal jen jednou za život a pak měl pokoj na práci. Teď je třeba být prodejný pořád a kde komu. To pak člověk vůbec nemá na práci čas, viz ten nýmand a jeho klika. Zato krást umí a jeho tlupa drancuje Kavčí hory stejně usilovně, jako předtím spolek modrých strak drancoval státní kasu. Pokud se divíte, proč to tak otevřeně říkám, tak se běžte podívat na reálné volební průzkumy obou modrých komančů. Naše oddělení pod mým vedením hned od svého vzniku vsadilo na profesionalitu, nadstranickost, a také na politickou koalici babišovců a socialistů. Nyní už asi tušíte, že máte dobrého vedoucího. A po volbách vám to bude úplně jasné.

A nyní k naší práci, kde se objevily slibné vlaštovky přímo evropského, a dokonce globálního významu. Jak dobře víte z vaší každodenní dřiny, donutil jsem vás psát analytické články, na úrovni trollovat a dělat kvalitní desinformační kampaně. Už nejste žádní pitomci na úrovni idiotů z placených nevládek, kteří posílají Zemanovi desetníky na účet a pak mu nadávají jako do zrcadla. Vaše práce a dřina byla konečně oceněna. A to prosím vím z výše citovaných domácích odposlechů vašich chatů, skypů a soukromých mailů, že jste na mne pořádně nadávali, a navíc kde komu. Příště to už nedějte, vy pitomci, protože pracujete pro státní represivní složky, a ne pro nějaké amatéry. Ale vlastně jste mi tím udělali reklamu. Google, Facebook a další provládní americké informační korporátky oslovily skrze příslušné kanály naše soudruhy angažované v EU v boji proti dezinformacím. Proto mám mohu s radostí sdělit, že naše oddělení bylo vybráno do analytického tandemu vyšší kategorie. Jsme zařazeni do prestižního týmu, který bude připravovat materiály pro umělou inteligenci příslušných korporací, aby mohly účinně bojovat proti takové svoloči jako ten web, který o nás systematicky píše. Jeho články už běží skrze odstiňovací filtry, ale zatím nejsou zcela vyřazeny z indexování. Je to pro nás opravdu pocta, protože jsme jediné pracoviště z našeho ministerstva, které bylo přizváno k této nejvyšší formě mezinárodní spolupráce zaměřené k rozvoji té správné demokracie.

A další příjemná zpráva se týká zřízení desinformačního EU-centra, pardon, anglicky EU Against Disinformation. Strategicky viděno je to záležitost první kategorie, protože tam půjde z našich daní hezkých pár sto miliónů euro. Trump prozatím vyčlenil na desinformační boj celkem 250 miliónů dolarů, aby zastavil vliv Russia Today v USA a ve světě. Na tento kanál se pochopitelně díváme všichni. Jednak abychom věděli, co říká druhá strana, a také proto, abychom se dozvěděli, co se ve světě doopravdy děje. Zkrátka, lidi zase poslouchají Svobodnou Evropu, ale tentokrát z Ruska. A to je třeba jim vytlouct z hlavy, ale zatím se bude postupovat v rukavičkách. Pokud se na desinformační EU-web podíváte, tak je vám jasné, že ti vyžírkové v Bruselu si jen válí šunky, berou ohromné prachy za nic a dávají tam naprosté žvásty ze starých zpravodajských svodek. Ale jejich zlaté časy jistě brzy skončí. Na místa těchto EU-nýmandů typu současného ředitele ČT jistě přijdou odborníci, kteří budou muset něco umět. Každý ví, že RT má naprosto profesionální servis, vtipný styl v angličtině, sebejisté novináře, hezké a nikoliv pitomé hlasatelky, kterým sekundují známá americká zpravodajská esa na volné noze. Na tyto ruské zpravodajské weby současní pitomci na desinformačním EU-centru naprosto nemohou stačit. A tak na chvíli budou za své platy kalit vodu, a pak nutně půjdou od válu. Na jejich místa nastoupí skuteční znalci dezinformací, protože si to bude vyžadovat doba.

A moji milí soudruzi a soudružko, my už budeme přitom. Mohou vám s radostí oznámit, že jsem byl vybrán jako jediný zástupce České republiky do této top-level skupiny, která připravuje strategický rozvoj a dlouhodobé plánování dezinformací na úrovni tohoto prestižního EU-centra. Zkratka, desinformačnímu byznysu v EU konečně naskočila zelená. Pevně doufám, že tento mladý obor se bude za daně našich občanů rozvíjet stejně slibně jako předtím za komunismu. K tomu je třeba připočíst i rostoucí náklady na zbrojení, že kterých si také odkrojíme náš koláč. Je jasné, že chytré a vzdělané dezinformátory bude naše kapitalistická a lidová armáda potřebovat jako sůl, tedy stejně, jako bývalá armáda potřebovala politruky. Takže pánové a dámo, po měsících dřiny si můžete s klidem a s hrdostí opakovat heslo našeho současného nepřítele: Těžko na cvičišti, lehko v boji!


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!