Když firma Carl Zeiss v roce 1847 zahájila výrobu mikroskopů, dalo se těžko předvídat, že necelých dvě stě let poté uvidíme chvějící se elektrony atomu nebo kousek našich genů. Otevřené okno do světa, o kterém nikdo neměl potuchy, nastavilo parametry našich snah o pochopení života v jeho elementárních projevech. Věda nám poskytla nástroje, jak definovat jevy kolem nás, na kterých náš život jako jedinců i civilizace závisí. Příběh z Afriky je o vodě a je poučný.

Řeka Mara protéká od Keňské vysočiny k jezeru Victoria přes národní rezervaci Maasai Mara a národní park Serengeti v Tanzanii. Je to jediný trvalý zdroj vody pro největší zbývající skupinu migrující zvěře a mnoho jiných druhů zvěře, včetně hrochů. V délce necelých 400 kilometrů poskytuje vodu pro téměř milión lidí, žijících v povodí řeky a závislých na její povrchové vodě. V této řece se začaly objevovat sinice a byl konstatován úbytek kyslíku a života.

Rozborem vodních režimů se zjistilo, že obrovské množství hrošího trusu bylo dodavatelem křemíku do vodních zdrojů a toků. Tedy fakt, že spásaná vegetace na souši a trus splachnutý vodou zajišťují stálý zdroj křemíku pro rozsivky. Profesor Jonas Schoelynck z antverpské univerzity říká: „Křemík je zatím málo prostudovaný element čisté vody v ekosystému, který podporuje tvorbu jednobuněčných organismů rozsivek. Rozsivky jsou jednou z největších a ekologicky nejvýznamnějších skupin organismů na Zemi. Jsou významným zdrojem potravy a kyslíku pro jiné živočišné druhy. Tak zase jeden z druhů organismu, na kterém závisíme a o jehož existenci jsme před van Leeuwenhoekovým objevem neměli ani tušení.

Tak jako v jiných příbězích ze života došlo k poruše životního systému nešetrným lidským zásahem, radikálním omezením hroší populace. Nešetrný lidský zásah byl vyvolán zvýšenou lidskou populací a její masovou cestovní horečkou.  

Zdroj:  Chemistry World


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!