Jako rodinný lékař jsem dvojnásobně očkovaný a mé svědectví přináší pohled člověka z oboru, který se denně potýká s konkrétními dilematy způsobenými koronavirovou krizí. Jednostranné myšlení a strach, které vyvolalo 19 měsíců mediální kampaně, krutě a zbytečně rozdělily rodiny, odborníky a zkrátka celou společnost. Toto myšlení zakazuje jakoukoli diskusi a debatu ze strachu z represí.

Pohrdání etickým kodexem

Rodinný lékař podléhá etickému kodexu, který obsahuje články zaměřené na ochranu veřejnosti a respektování práva pacientů na svobodný a informovaný souhlas. Jako rodinný lékař jsem postaven před strastiplnou volbu, když je uplatňování těchto zásad v rozporu s politickým řízením této pandemie, které prosazují orgány veřejného zdraví a které podporuje Collège des médecins du Québec. Celá moje praxe je postavena na neustálé snaze neškodit. V první řadě jsem věrný matce, dítěti a každému, kdo mě požádá o pomoc. Proto jsem konzultován ohledně očkování dětí, bezpečnosti vakcíny, povinnosti očkování a komplikací vakcíny. Stejně jako psychologové a sociální pracovníci se denně setkávám se škodami, které způsobuje nejen COVID-19, ale také jeho řízení. Abych respektoval právo svých pacientů na informovaný souhlas, cítím, že jim v souvislosti s očkováním dětí musím říci následující:

Souhlasíte s tím, aby vaše dítě dostalo vakcínu s messengerovou RNA? Tato vakcína se liší od všech vakcín, které znáte. U zdravých dětí bez rizikových faktorů je poměr přínosů a rizik této vakcíny nejistý. Výrobce nezná dlouhodobé účinky svého výrobku. Není doporučen Světovou zdravotnickou organizací a dosud nebyl schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv ve Spojených státech amerických ani kanadským ministerstvem zdravotnictví pro použití u dětí ve věku 5 až 11 let. Je nabízen dětem v naději, že pomůže omezit kontaminaci starších a/nebo zranitelných osob přípravkem COVID-19. Souhlasíte s tím, aby vaše dítě bylo očkováno touto vakcínou?


Bylo by možné dodat, že úmrtnost dětí ve věku 0-9 let je od začátku pandemie nulová (údaje INSPQ). U této věkové skupiny je proto a priori obtížné obhájit poměr rizika a přínosu, stejně jako u mladých lidí obecně. Rád bych to mohl říkat svobodně, bez rizika odvety. Lékaři, stejně jako rodiče, by měli být schopni hájit "zásadu předběžné opatrnosti" a obezřetnosti s ohledem na zdraví dětí.

Očkované osoby, stejně jako neočkované osoby, mohou virus přechovávat a přenášet. Děti jsou chabými šiřiteli viru v komunitě. Jak tedy můžeme ospravedlnit nucení dětí k očkování?

Vnucování očkování zdravým dětem s hypotetickým cílem prospět jiné části populace (starším lidem s komorbiditami) představuje závažný etický problém. Netrpěly už děti dost? Proč riskovat další ohrožení jejich zdraví?

Rodiče dostali bolestivou volbu podepsat souhlas s očkováním svých dětí, nebo je odsoudit k vyloučení a odmítnutí. Jedná se tedy o povinné očkování, ale není tak inzerováno. Přesto náš etický kodex vyžaduje "svobodný souhlas" s jakýmkoli rozhodnutím, tj. bez nátlaku, hrozby nebo donucení. Jak mohu poradit rodiči, který se obává, že jeho dítě nebude odsunuto na okraj společnosti? Jaký je přínos očkování? Proč trestat neočkované dítě?

Vakcína, která není monitorována

Léčím dospělé se závažnými následky po podání této vakcíny. V populaci s 11 300 obyvateli jsem již nahlásil úřadu zdravotnictví dvě úmrtí, mrtvici, Bellovu obrnu, menstruační krvácení, bušení srdce a extrémní únavu v důsledku očkování. Po celém světě byly hlášeny tisíce úmrtí a desetitisíce závažných nežádoucích účinků této vakcíny. Proč jsou rizika spojená s těmito vakcínami v Quebecu ignorována? Pokud výrobce není za nic zodpovědný, pokud si dokázal vyjednat právní imunitu, kdo pak bude zodpovědný za skutečné škody způsobené těmito vakcínami?


Dr. René Lavigueur je rodinný lékař v Sainte-Anne-Des-Monts, Gaspé, Quebec, Kanada. Publikoval dne 26. 10. 2021 v kanadských novinách La Presse otevřený dopis, který noviny druhý den kompletně smazaly z webu. Příspěvek si posílají obyvatelé Quebecu jako blog, přeloženo z tohoto zdroje.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!