30. března 2022

V sobotu Facebook smazal video zveřejněné Socialistickou stranou rovnosti Německa (Sozialistische Gleichheitspartei), které se stavělo proti účasti německé vlády v zástupné válce NATO proti Rusku na Ukrajině vedené Spojenými státy.

Video s názvem "Žádnou třetí světovou válku! Proti válce na Ukrajině, agresi NATO a německému zbrojení!" zasazuje konflikt na Ukrajině do historických a politických souvislostí. Než bylo odstraněno, zhlédlo jej 20 000 lidí. Strana socialistické rovnosti (SGP), která video vytvořila, napsala Facebooku a požadovala vysvětlení jeho postupu. SGP dosud neobdržela odpověď.

Neexistuje čisté vysvětlení pro tento krok společnosti, která předtím během války změnila své směrnice a umožnila uživatelům v některých zemích zveřejňovat výzvy k násilným činům proti Rusům. Jedná se o akt politické cenzury namířený proti všem, kdo se staví proti válce a militarismu. Jednání Facebooku odhaluje oficiální narativ, že válka na Ukrajině je obranou "západní demokracie" proti "ruskému autoritářství", jako propagandistickou lež. Vládnoucí třída v imperialistických zemích se totiž stále častěji uchyluje k represivním opatřením, protože se obává nárůstu odporu dělnické třídy vůči její vražedné politice v zájmu bohatých.

Potlačování odpůrců války má v Německu dlouhou tradici. Během francouzsko-německé války byli v prosinci 1870 uvězněni dva dělničtí vůdci August Bebel a Wilhelm Liebknecht, protože v Říšském sněmu požadovali mír bez anexe. Během první světové války si Rosa Luxemburgová a Karl Liebknecht odpykávali dlouhé tresty vězení. Carl von Ossietzky, významný odpůrce německého militarismu, byl v roce 1932, ještě před nástupem Hitlera k moci, odsouzen k 18 měsícům vězení, protože odhalil tajné vyzbrojování Reichswehru. Po dalších šesti letech nacistického teroru proti dělnické třídě zahájili nacisté novou světovou válku, která vedla k největším zločinům v dějinách lidstva.

Odpůrci války v Německu jsou nyní opět cenzurováni, protože státy NATO jsou de facto ve válečném stavu. Jak ukazuje cenzurované video, NATO je na Ukrajině již dlouho stranou války. Záměrně vyprovokovalo reakční ruskou invazi a neustále stupňuje své agresivní hrozby vůči Rusku. "Lidé na Ukrajině jsou obětováni jako pěšáci, aby se posunula konfrontace NATO s Ruskem. Tato konfrontace, která může rychle vyústit v jadernou válku, se nyní stupňuje s dechberoucí intenzitou," uvádí se ve videu.

O víkendu, kdy bylo video smazáno, americký prezident Biden oznámil "desetiletí" trvající "boj" a otevřeně prohlásil, že cílem americké zahraniční politiky je změna režimu v Rusku. Podobně se vyjádřil i německý kancléř Olaf Scholz, když v neděli v televizi obhajoval ztrojnásobení německého vojenského rozpočtu s tím, že Německo musí být opět schopno vést válku proti Rusku. Rychlost, s jakou mocnosti NATO směřují ke světové válce, bere dech.

Video je trnem v oku vládnoucí elitě, protože prolamuje oficiální propagandu a vysvětluje skutečné pozadí a okolnosti války. Ukazuje, že hlavními příčinami válečné politiky imperialistických mocností jsou základní rozpory kapitalismu.

Po rozpadu Sovětského svazu se USA snažily upevnit svou globální nadvládu. V nesčetných válkách v Iráku, Jugoslávii, Afghánistánu a mnoha dalších zemích měla být zlikvidována jakákoli hrozba americké hegemonii, vysvětluje video. Německý imperialismus zase reagoval návratem k militarismu a nyní horlivě zbrojí. Akutní nebezpečí třetí světové války je důsledkem této politiky.
Video uzavírá, že boj proti válce vyžaduje boj proti jejím kořenům, proti kapitalismu. "Katastrofě může zabránit pouze mezinárodní hnutí dělnické třídy proti kapitalismu," vysvětluje.

Tento socialistický pohled na válku je v Německu zakázán. Každý, kdo se postaví proti všudypřítomné a ohlušující válečné propagandě, má být umlčen. Ale jako vždy v dějinách není taková reakce výrazem síly, ale slabosti. Cenzura odpůrců války je zoufalou reakcí na rostoucí odpor dělnické třídy proti válečnému štvaní.

Tažení do války vyostřuje všechny sociální rozpory. V důsledku války na Ukrajině a sankcí proti Rusku již nyní rychle rostou ceny potravin a energií. Přerušení dodavatelských řetězců má za následek dočasné propouštění a propouštění v německém průmyslu. Vládnoucí třída zintenzivňuje svou bezohlednou politiku "zisk před životem" v pandemii, kdy vlády nechaly rozbujet COVID-19, aby poté zatroubily k válce. Taková politika je neslučitelná s demokratickými právy, a proto sílí cenzura a represe.

Technologické společnosti úzce spolupracují s vládami a státními aparáty hlavních imperialistických mocností. Jen Facebook najal více než 20 000 zaměstnanců do svého bezpečnostního a donucovacího týmu, aby monitorovali a cenzurovali příspěvky na jeho platformě. Mnozí z nich jsou "bývalí pracovníci zpravodajských služeb a orgánů činných v trestním řízení", jak v lednu 2018 přiznala Monika Bickertová, vedoucí protiteroristického oddělení Facebooku.

V Německu je na monitorování obsahu na Facebooku zaměstnáno více než 1 000 lidí. Zvláště úzká je spolupráce s vládou. Díky zákonu o prosazování zákona v sociálních sítích (NetzDG) udělala spolková vláda z velkých technologických korporací de facto internetové soudce, kteří mohou samostatně rozhodovat o cenzuře obsahu, a dokonce jsou hrozbou vysokých pokut povzbuzováni k tomu, aby mazali spíše více obsahu než méně. Na základě tohoto zákona již byly smazány statisíce příspěvků.

Současná cenzura protiválečného videa SGP přímo souvisí se snahou spolkové vlády kriminalizovat SGP.

Zdroj: WSWS

Vybral a přeložil Aleš Macháček


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!