Na Václavském náměstí je naplánována další z demonstrací namířených proti současné vládě a za splnění dalších požadavků. Demonstraci však zahalují určité mraky, pojďme si to trochu vyjasnit.

Od prvního úspěchu 3. 9. 2022, kdy se na Václavském náměstí sešlo kolem sta tisíc protestujících, došlo k určitým rozepřím mezi samotnými organizátory (svolavatelem Ladislavem Vrábelem a pomáhajícím Jiřím Havlem) a účinkujícími odborníky. Nebudu zde rozebírat podrobnosti, kdo chce, najde na Facebooku dostatek materiálu ohledně tohoto sporu. Mně se samotný spor po seznámení se stanovisky všech stran jeví hlubším, než by se na první pohled zdálo. Nejde jenom o zhrzená ega aktérů (i když o ně jde jistě také), ale o zásadní rozdíl v plánu, jak dál. Zatímco Vrábel má ambice změn z říše snů, kolegové stojí přikováni pevně na zemi.

Všichni dobře vědí, že si Českou republiku nemůžeme vzít zpátky, jak zní jedno z hesel. Všichni vědí, že jde jen o takovou proklamaci, na kterou po přidělení funkcí raději rychle zapomeneme, jinak s námi současní majitelé republiky zle zametou. Jde tu o střet mezi politikou „umění možného“ a vizí nemožného. Troufnu si odhadnout, že Ladislav Vrábel je spolu s většinou demonstrantů představitelem vize nemožného, zatímco odborníci a řada politiků jsou spíše zastánci mírného pokroku v mezích zákona.

Pan Vrábel má vizi samostatné republiky aktivních občanů, ostatní přemýšlí, jak společně přežijeme tuto zimu. Pan Vrábel spoléhá na naprostou revoluční změnu společnosti, zatímco někteří jeho kolegové z řad organizátorů, politiků a odborníků hledí systém jen poopravit personální výměnou a drobnými změnami. Pan Vrábel přemýšlí nad strategií, jeho oponenti nad taktikou. Vrábelovými cíli jsou ve skutečnosti vylekaní. Opustit NATO, EU a další „globalistické struktury“, jak navrhuje pan Vrábel? Nemožné. Požádat prezidenta, aby odvolal Fialu? Hloupost. Že v Ústavě je i tento článek?:

Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi...

Ústava ČR, Článek 62

Nesmysl, takhle se to nikdy nedělalo. Že někteří z tzv. ústavních právníků odvolání předsedy vlády prezidentem potvrzují bez dalších podmínek? To bylo jindy.

Plán ČR na 1.místě

Plán Česká republika na 1.místě je k vidění ZDE . Za sebe bych vypíchl dva body plánu:

Vojenská neutralita
Česká republiky by měla usilovat o dosažení vojenské neutrality, nezapojování se do války. Pokud vypukne válka mezi Západem a Východem, Česká republika se nesmí stát místem bojiště.
...
Politická samostatnost v rozhodování
Česká republika se potřebuje osvobodit od přímé politické poddanosti vůči EU, WHO, OSN. Především ze strany EU přichází nařízení, která česká vláda musí dle současného právního stavu respektovat. A to nejen v oblasti politických rozhodování, ale i v oblasti daní a plateb do společných fondů. Česká republika musí znovu získat vládu nad svou zemí. Česká republika musí získat politickou nezávislost a samostatnost.


Pro mě jsou to nejdůležitější body Plánu, i když si nejsem jist, zda rozumím stejně jako autor bodu „osvobození od politické poddanosti vůči WHO a OSN“. Předpokládám, že to neznamená zřeknutí se všech závazků, které jsme v těchto organizacích učinili. Nebo by to dokonce znamenalo vystoupení z těchto struktur? Ať tak nebo tak, Plán vnímám jako vizi, která dojde změn podle aktuální situace a možností. Základní premisou je převzetí odpovědnosti za svůj národ, za svůj stát. My bychom měli převzít tuto odpovědnost a neschovávat se za Brusel, Washington, Kyjev, WHO, OSN či kohokoliv dalšího. Nikoliv „je to nařízeno z EU, nedá se nic dělat“, ale „je to hloupé, musíme to změnit“.

Za sebe mohu jen říci, že jsem kdysi také uvěřil tomu, že EU je lepší alternativou k našim zkorumpovaných zločinným vládám. Předpokládal jsem u EU vyšší politickou i mravní kulturu. Jak mně to mohlo napadnout, nevím. Asi ze sledování televizních zpráv. Dnes je jasné, že nic mravnějšího zvenčí nepřijde. Západ v posledních 30 letech opravdu neusiloval o to, abychom jej ekonomicky dohnali, jsme mnohem spíše v postavení jeho kolonie. Politické sliby učiněné naší reprezentací po roce 1989 splněny nebyly. Je na čase, aby se je pokusila splnit další generace.PS Sprosté útoky mediálního mainstreamu, provládních představitelů a justice na organizátory demonstrací a zejména na pana Vrábela nechávám stranou. Jsou jen očekávaným projevem ukrajinizace České republiky. Tedy cesty od pseudodemokracie k totalitě. Po 33 letech od sametové revoluce přicházíme tam, odkud jsme přišli. Ne nadarmo zpíval v TV na Silvestra v roce 1989 Pepa Nos prorockou píseň "Země je kulatá":

Kdo jde pořád doleva, voctne se vpravo,
Kdo jde pořád doprava, přijde nalevo.
Kdo jde pořád dopředu, voctne se vzadu,
Kdo jde pořád dozadu, bude vepředu.
Protože kulatá, Země je kulatá, Země je kulatá,


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!