Nemám už odvahu položit svým známým otázku: „Půjdeš k volbám?“, protože by odpověděli vtipným dotazem: „A koho chceš volit ty?“ Nevím, opravdu nevím. Ke každé zodpovědnosti by měla náležet nějaká moc, která by dovolovala zadané odpovědnosti nějak dostát. Jinak se člověk octne v neřešitelné situaci. Český volební systém je nastavený hrozně hrůzně. Naše místní sdružení "Horní náměstí" bojuje proti vizi radních, kteří chtějí monstrbarák do přelidněného území. Ale zabýváme se i tématem voleb. Donedávna jsme byli přesvědčeni, že alespoň na komunální úrovni bychom měli být schopni změnit neblahé působení dvou koaličních stran. ČSSD a ODS pojí nerozborné přátelství, okázale projevované jednotným hlasováním a potvrzené svornou volbou firmy, která má tu ohavnost ohavnou stavět. O nevkusu našich radních svědčí protestní petice občanů, anketa sdružení, analýza placená z našich daní zadaná radnicí, a toutéž radnicí neakceptovaná. A nejde jen o nechtěné polyfunkční centrum. Jen v samotné Bystrci je takových kauz mnoho. A to má Bystrc, městská část Brna, kolem třiadvaceti tisíc obyvatel.

„Vyměnit!“, řekli jsme si při jedné schůzce. Nic jiného nelze dělat. Politiky, roky zabydlené na radnici, přesvědčené o své moci a neodvolatelnosti, je třeba sesadit. Usnesli jsme se, že se pokusíme jít cestou otevřenou a legální. Sudlice, halapartny nebo defenestraci zatím nepoužijeme. Stanoviska a zákonné požadavky občanů (nejen v kauze Horního náměstí) podporují zelení, lidovci a komunisté. Fakticky nám nejvýrazněji pomohli zelení. Byli ochotní nechat místa na kandidátce, prý tam nemají koho dát. Druhou možnost představuje vznik nové strany. Ta by sdružovala delegáty z lokalit, kde vyrůstají plody špatných rozhodnutí této radnice. Víme dobře, které lokality si radní vyhlédli ke znetvoření našeho domova a krajiny, a ke spáchání křivd na občanech. Oslovili bychom nespokojené, ale ochotné lidi, kteří by kandidovali za určitou lokalitu. Tím bychom pomohli vyřešit krizovou situaci v jejich bydlišti. Tito místní aktivisté jsou známí, angažují se za dobrou věc místních. Dá se tedy předpokládat, že se shromáždí dostatek podpisů pro jejich kandidaturu do zastupitelstva (a do rady, a vyměnit starostu!). Je to samozřejmě dosti pracné. A my vytvoříme tu novou, pravou, tu jedinou správnou stranu. A odteďka už bude všechno, jak má být, což ironicky připomenul kdosi ze sdružení. Třetí varianta spočívá v rozmetání současné koalice ČSSD + ODS. Je třeba zpřetrhat všechny vazby a propletence, všechnu tu aroganci a povýšenost sesadit z dočasného trůnu. To představuje jedinou, ale zásadní činnost: všemi dostupnými prostředky (web, letáky, zpravodaj, případně TV a rádio) upozorňovat lidi, že je potřeba jít k volbám a volit kohokoli, jen ne ČSSD nebo ODS.

Všechny tři varianty v sobě skrývají nějaké čertovo kopýtko. Varianta první: každý z&#160;nás se původně angažoval jen o to, aby zde nestála hnusná barabizna obludných rozměrů, když by zde mohl vonět park a zurčet kašna. Nikdo z nás nechce "do politiky". Dokud jsme se angažovali "za něco", dohlédli jsme jen na naši zelenou louku. Ať chceme nebo ne, dnes víme, že nejsme v Bystrci jediné občanské sdružení, které je ve sporu s radnicí. Máme kontakty na podobná sdružení na úrovni města Brna a připravujeme <i>Druhé setkání občanských sdružení</i>, bojujících proti nepříliš ohleduplným investorům. Proti situaci před půlrokem, kdy jsme se setkali poprvé, je znát obrovský posun. Ale o tom až příště, setkání se má uskutečnit v březnu 2010. Potíž druhé možnosti, tj. se vznikem nové strany, spočívá v nebezpečné manipulaci. Při kompletní výměně radních prý musí být předem jasné jméno starosty. Poslední nabízená možnost, rozmetání současné koalice, je příliš negativistická. Lidé chtějí také někoho volit. Ale koho??? Pouhopouhým rozebráním oposmluvní koalice obou megapartají nenabízíme lidem žádnou pozitivní alternativu.&#160;Při vzniku nových drobných stran, kterou by byla i varianta "naší jediné správné strany", navíc hrozí možnost rozmělnění a ztráty hlasů mezi malé straničky.

S přibývajícími kauzami v obci i ve státě houstne počet mailových přeposílaček s rozbory současné situace. Jsou doprovázeny přehledem největších kauz za posledních dvacet let. Stále více se objevují řečnické otázky typu: Kdo jsou vlastně ti politici? Prý jsou našimi zaměstnanci, říká jeden z těch mailů. Tak dobře. Ale pak by měli mít pracovní smlouvu, která by při porušení pracovních povinností vedla k&#160;sankcím, a nakonec i k odvolání, jako v každém pracovně-právním vztahu. Koukněte se, <a href="http://www.horni-namesti.cz/?p=4046">kolik nás stáli</a> naši bystrčtí radní za uplynulý rok. A my, bezmocní voliči, nemáme možnost přinutit je, aby pro nás pracovali.