Přijmou politici rady z Vatikánu? Existuje šance na radikální změnu světového finančního systému? Dne 24.října 2011 v 11.30 byl ve Vatikánu médiím a veřejnosti představen dokument k řešení finanční krize pod názvem <a href="http://www.press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28268.php?index=28268&amp;po_date=24.10.2011&amp;lang=it">Per una riforma del sistema finanziario internazionale nella prospettiva di un‘ autoritá pubblica a competenza universale</a> (Za reformu mezinárodního finančního systému z perspektivy veřejné autority s celosvětovou kompetencí). Zatímco se šéfové vlád dohadují a neví kudy kam, přichází Vatikán s radikálními návrhy řešení finanční krize.

Vatikán požaduje rozsáhlou reformu světového finančního systému. Instituce zvaná <a href="http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_pro_20011004_en.html">Papežská rada pro spravedlnost a mír</a> vyzývá ve svém 41 stránkovém dokumentu mezinárodní společenství ke zřízení nové světové centrální banky, která by regulovala finanční trhy, poněvadž dnešní globalizovaný svět podobnou instituci potřebuje. Je potřeba zbavit se „archaických bojů“, říká se v nótě. Aby byl zachován mír a umožněn rozvoj a zajištěna garance pro svobodné a transparentní fungování trhů. Katolická církev, jako legitimní autorita s globální působností doporučuje posílit stávající mezinárodní instituce, jako je ECB a zřídit postupně světovou centrální banku, která by měla být iniciována ze strany OSN. V této souvislosti je nezbytné, „aby mezinárodní společenství vyvinulo silnější schopnost k přijetí závazných rozhodnutí“, konstatuje vatikánská nóta. Mezinárodní instituce, jako je Mezinárodní měnový fond, ztratily od 70. let minulého století svůj význam, protože již nejsou schopny kontrolovat rostoucí expanzi finančních trhů a objem finančních transakcí, říká se v dokumentu. Papežská rada pro spravedlnost a mír navrhuje pro silnější regulaci finančních trhů řadu konkrétních opatření: Zavedení celosvětové daně z finančních transakcí, která by mohla napomoci rozvoji a která by podpořila vznik rezerv za účelem odbourání dluhů a pomoci zemím, které se ocitly v krizi, znovu na nohy.

Dále naléhá papežská rada na zvýšení kapitálové vybavenosti bank, a to i za cenu zapojení veřejných zdrojů, bude-li to potřeba. Za jednu z hlavních příčin současné krize považuje nepřiměřený růst finančních trhů vzhledem k reálné ekonomice. Papež Benedikt XVI. vyzval již ve své sociální encyklice z roku 2009 Charitas in veritate k založení celosvětové politické autority, která je nezbytná pro řízení světové ekonomiky, umožnění ozdravení ekonomik jednotlivých států, které se dostaly do hluboké krize. Je třeba autority, která by usilovala o předcházení vzniku hlubokých sociálních nerovností, kterých jsme dnes svědkem. Žádoucí by bylo, aby tato autorita usilovala o mír a odzbrojení, zajištění dostatku potravin pro obyvatelstvo planety, byla garantem ochrany životního prostředí a regulátorem migračních proudů. Dokumentem se budeme postupně zabývat blíže. Řešením finančního systému se sice může vytvořit báze pro restart po krizi. Problémy jsou však natolik komplexní, že k nastolení spravedlnosti nestačí jenom nový finanční řád, ale i změny ve fungování dalších institucí, které mají vliv na vznik globálních nerovnováh a nespravedlností, jako jsou WTO, OSN a další instituce. O potřebě změny etické odpovědnosti všech aktérů světového hospodářství a politiky, o kterých se papež v encyklice Charitas in veritate rovněž zmiňuje jako o hlavním problému úpadku západní civilizace, nemluvě.