Ing. Stanislav Rampas (SNK-ED)

Kandidát do Senátu, Plzeňský obvod č. 8

"Kandiduji parlamentním stranám navzdory."

Po vyučení a absolvování střední průmyslové školy, nemohl z důvodu nevyhovujícího kádrového profilu dále studovat. Musel proto nastoupit řádnou vojenskou dvouletou prezenční službu. Po vojně pracoval postupně jako mechanik, řidič, horník, mistr v dopravě, referent strojních investic, vedoucí dopravy, pomocný dělník a vedoucí provozu. Od roku 1990 byl po tři volební období starostou obce Ejpovice a poté byl zvolen jako nestraník za Nezávislé zastupitelem kraje a náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro regionální rozvoj. Při starostování ještě zastával funkci místopředsedy Svazu měst a obcí ČR. Stál také u zrodu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a byl jeho prvním předsedou. Byl iniciátorem založení mikroregionu Horní Berounka povodí Klabavy a byl jeho prvním předsedou. Byl předsedou Regionální koordinační skupiny, která předcházela vznik Plzeňského kraje. V následujícím volebním období byl zvolen zastupitelem kraje, členem Kontrolního výboru kraje a pracoval jako poradce hejtmana pro záležitostí Národního parku Šumava a spolupráci s regiony Bavorska. V současné době je členem zastupitelstva obce Ejpovice a Plzeňského kraje, členem Kontrolního výboru kraje, poradcem náměstka hejtmana pro regionální rozvoj a jako OSVČ se věnuje zemědělství a poradenství. Je absolventem ČZU v Praze, Provozně ekonomické fakulty, obor - veřejná správa a regionální rozvoj. Ing. Stanislav Rampas je ženatý, má jednu dceru a je dvojnásobným dědečkem.

Volební program strany a profil kandidáta najdete zde.

Jste známý starostí o venkov, o jeho identitu a obnovu.
Ano, je to tak. Jsem předsedou Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje a členem předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR. Systematicky se zabývám obnovou našeho venkova od roku 1991. Stál jsem u zrodu Vládního programu obnovy venkova a pracoval jsem v týmu, který navrhl pravidla pro soutěž „Vesnice roku“, která byla vyhlášena již po osmnácté. V Plzeňském kraji jsem inicioval, navrhl a uvedl v život „Program stabilizace a obnovy venkova“. Ten úspěšně funguje již dvanáctý rok. K tomu pochopitelně patří i starost o přírodu. Jsem členem Čestné rady Českého svazu ochránců přírody, myslivcem a soukromým zemědělcem. Mám rád českou krajinu, naši historii, architekturu, památky, dobrou hudbu a dobré umění obecně. Svobodný sedlák příliš nedůvěřuje velkým stranám. Proto dávám přednost nezávislosti a jsem tedy členem SNK-ED.

Proč kandidujete do Senátu?
Senát by měl fungovat jako pojistka proti špatným a někdy až nebezpečným zákonům, které produkuje Poslanecká sněmovna. Mnohé zákony některým vyvoleným umožňují získat značný zdroj příjmů a pro ostatní naopak znamenají vytahování peněz z kapes. Připomeňme fotovoltaiku, kterou nyní všichni financujeme. Dalším zlem je vymáhání dluhů a exekuce, které ožebračují a ničí celou řadu malých dlužníků včetně jejich rodin. Nebo připomeňme energetické štítky na budovách a mnoho dalších. Jsem proti tomu, aby takové zákony procházely. Senátor by měl být ve svém jednání svobodný, nepoplatný své straně a neúplatný. Jediným jeho zájmem musí být naplňování Ústavy České republiky, schvalování kvalitních zákonů, služba občanům naší vlasti a čisté svědomí. Proto se hlásím ke krédu: „Kandiduji navzdory parlamentním stranám.“

Co je na současné politice alarmující?
Podívejte se na situaci kolem prodeje pančovaných lihovin. Životy lidí, kteří zemřeli na následky požití metanolu z nelegálních pančovaných lihovin, nelze ničím nahradit a jejich smrt je neospravedlnitelná. Proč kvete černý trh s alkoholem, který je mimo jakoukoli kontrolu? Mrtví jsou jednoznačně jeho produktem. Uvádí se, že až 20% z prodaného alkoholu ve formě lihovin pochází z nelegální nezdaněné výroby. Tento černý trh a jeho masivní nárůst způsobila enormně vysoká spotřební daň. V ekonomice státu, který neúměrně zatíží výrobce a spotřebitele daněmi vždy pokvete černý trh a v našich podmínkách to platí dvojnásob. Proto si dovolím tvrdit, že svůj podíl na současné tragedii mají zákonodárci. Parlament a vláda enormně zvýšily spotřební daň a nenalezly způsob jak omezit bujení černého trhu s lihovinami. Poctiví výrobci a prodejci alkoholu jsou pod kontrolou. Zato nelegální výroba a prodej alkoholu jen kvete. Sankce a zákazy trestají poctivé, zato se netrestají nepoctivci. Tady se musí začít s nápravou, včetně citlivé a uvážené daňové politiky. A to neplatí jen pro tento případ, ale obecně. Podívejme na černý trh s cigaretami a pohonnými hmotami.