Člověk by se neměl špinit tím, že bude polemizovat s lidmi, kteří toho nejsou hodni. K takovým patří současní čeští komunisté a jejich předseda Grebeníček. Protože ale žijeme v době, kdy samozřejmé věci už tak zcela samozřejmé nejsou, nic jiného nám nezbývá. <BR>Takže: Soudruh Grebeníček přispěl do klenotnice komunistických výroků při oslavě 17. listopadu v parlamentu následující větou. "Často se zamýšlím nad tím, co vlastně zůstalo z ideálů, které se vznášely nad listopadem 1989. Nevzpomínám si, že by se tehdy mluvilo o dravém kapitalismu, o nadbíhání sudetským Němcům, o rozdávání národního bohatství zahraničnímu kapitálu, církevním prelátům a šlechtě." <BR><BR>Tedy, lež číslo jedna. Grebeníček se samozřejmě nad žádnými vznášejícími se ideály listopadu nezamýšlí, tím méně často. Na to nemusím být jasnovidec, který vidí do jeho bolševické duše. Pokud má Grebeníček přece jenom nějaké ideály, jsou to zřejmě ideály Státní bezpečnosti, Lidových milic a podobných složek, takže není o co stát. Hlavním ideálem Listopadu tenkrát bylo zbavit se komunistů, což se do značné míry podařilo. Ten proces ještě není u konce, ale nakonec se to povede. Voliče sice ještě mají, ale fyzických straníků už dost ubývá. Také žádný velký zahraniční ochránce není v dohledu, a dokud se neobjeví, může se pan Grebeníček nad ideami Listopadu zamýšlet, jak často bude chtít, a nic mu to nebude platné.<BR>Dále si pan Grebeníček nevzpomíná, že by se tehdy mluvilo o dravém kapitalismu. To je jeho problém, že si nevzpomíná. A i kdyby, žije zřejmě v halucinacích, protože u nás nikdy žádný dravý kapitalismus nebyl. Klausovy vlády provozovaly ve skutečnosti sociálnědemokratickou politiku, což je aspoň nepřímo vidět z nebývalého sociálního smíru, jaký tu panoval prakticky celá 90. léta. Pouze rétorika byla pravicová, ale jinak mnohdy skutek utek. Žádná deregulace nájmů, žádné školné, žádní mrtví před soukromými lékařskými ordinacemi. Pokud má na mysli to, že se hodně kradlo, bylo by snad lépe, aby představitel strany, která ukradla celý jeden stát se vším všudy, raději mlčel.<BR>To nadbíhání sudetským Němcům je legrační výtka. Žádný sudetský Němec nedostal od Česka ani haléř, ani psí boudu. Konstatování, že se Češi chovali při divokém odsunu jako prasata a že při „řádném“ odsunu použili princip kolektivní viny, není žádné nadbíhání, to je historický fakt. Pokud jde o nadbíhání, byli to konec konců komunisté v čele s „největším géniem lidstva“ Stalinem, kdo nadbíhal nacistickému režimu. To bylo v době, kdy byl Churchill pro komunisty válečný štváč.<BR>Grebeníčkovo „rozdávání národního bohatství zahraničnímu kapitálu“ je mysteriózní záležitost. Jeden by byl skoro v pokušení říci, že má asi na mysli vývoz našeho uranu do SSSR. Ale možná se mu jen nelíbí prosperující Škodovka. Nebo zapomněl, že stovky miliard nezmizely v kapsách zahraničních vydřiduchů, ale vydřiduchů českých za pomocí rovněž českých figur, které byly buď hloupé, nebo navedené, nebo zkorumpované. Ale ono se po každé revoluci hodně krade, sám to musí vědět, tak co se diví.<BR>Ještě nám z jeho historického výroku zbyli ti preláti a šlechta, kterým se údajně také rozdávalo. Pan soudruh Grebeníček by měl vědět, když se živí politikou, že církevní restituce nebyly nikdy dotaženy do konce. Byla to jeho strana, kdo zabavil církevní majetek s tvrzením, že se o církev postará. Po likvidaci její ekonomické základny je dnes církev pochopitelně do značné míry na státu závislá. Soudruzi se stále rozplývají nad tím, že by církev měla být chudá. Nutno jen dodat, že jim po tom nic není a ať si radši pohlídají kapitalistické aktivity vlastních soudruhů. A ta proklínaná šlechta dostala zpátky své poničené zámky a nějaké pozemky, což je spíš prokletí.<BR><BR>Zato komunisté prosperují, plně využívají demokratických svobod, lžou a mlží. Komunisté mají svobodu, kterou svým odpůrcům nikdy nedopřáli. Nejen že vytvořili z celé země na čtyřicet let peklo, ale ještě lidem bránili z něj odejít.<BR>Tak ať si to Grebeníček ještě užije. Všechno pomíjí, i komunisté pominou. Kdysi říkal soudruh Husák (pro později narozené, to byl takový komunistický prezident), že kam ďábel nemůže, aspoň zasmradí. Myslel tím zřejmě nějaké kontrarevoluční rejdy. Ale spíš se to hodí na komunisty samotné.<BR><BR>