Loading...
 

8395

ID Cislo
8395
Nadpis
Listina základních práv a svobod
Url
http://www.sbirkazakonu.info/listina-zakladnich-prav-a-svobod/nikdo-nesmi-porusit-listovni-tajemstvi-ani-taj.html
Text

Listina základních práv a svobod
Čl.13
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. (Sbírka zákonů)

Kategorie