Načítání...
 

Mediální manipulace

2022 /12

Čím blíž ke globální válce, tím méně o ní občané mají vědět, aby se zbytečně neplašili a nedělali fronty na nedostatkové zboží.

Vrtěti psem aneb Válečná lest

Stanislav Blaha

Jak tři premiéři a jeden vicepremiér vyhráli světovou válku.

Pochybnosti o tom, zda se schůzka "na nejvyšší úrovni", při níž premiéři Polska, Česka a Slovinska vyjádřili bezvýhradnou podporu Ukrajině, uskutečnila opravdu v Kyjevě, se na českých sociálních sítích objevily už před zveřejněním Helmerova článku a vycházely z rozboru časového harmonogramu takové cesty. Teď to vypadá, že i ostatní indicie ukazují na propagandistické divadlo. Pokud jsme stále ještě demokratická země, kde je vláda odpovědná parlamentu a občanům, dopustil se náš ministerský předseda nehorázného "vrtění psem" a měl by okamžitě odstoupit.


Vcelku zbytečný otevřený dopis naší EU-komisařce

Václav Umlauf

Od října do listopadu 2006 běžela kauza Budišov, ve které jste seděla na lavici obžalovaných. Na jedné straně byli manipulátoři kolem dotačního podvodu a za nimi povykovala placená novinářská svoloč, jejíž jména oba dobře známe. Tehdy jsme asi byli jediný nezávislý web, který se Vás veřejně zastal a Vy to velice dobře víte.

Milá paní Jourová
od 1. prosince 2019 jste v EU místopředsedkyní Evropské komise a jste zodpovědná za kontrolu dodržování hodnot Evropské unie a za transparentnost. Jako hlavní byrokratka EU odpovídáte zásadním způsobem za dodržování Listiny základních práv Evropské unie. Takže Vám připomenu článek 11 nazvaný “Svoboda projevu a informací”.
1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice.


Atomová válka? Blíž než si myslíte!

Pavel Letko

Zlí lidé mají válku v mysli, často permanentní, dobří lidé jí z mysli vyhánějí.

Náš web je pod útokem cenzury. Podobně jako oněch 8 webů, které byly „oficiálně“ cenzorským zásahem vypnuty. Přesto se tu a tam dá na naše stránky dostat a obsah přečíst. Nevím tedy, jak bude boj proti svobodě slova v naší svobodně demokratické EU-NATO vlasti pokračovat, ale je jasné, že má na co navazovat. Od strážců veřejného mínění v podobě Bretschneidera hlídajícího správný názor na císařepána přes německou okupaci strážící českomoravský prostor před bolševismem a hordám z východu po normalizační Tribunu lidu dohlížející na texty písní. K tomu vybičovaná hysterie jak vystřižená z období Stalinova „kultu osobnosti“. Na sociálních sítích se rozjíždějí výzvy k eliminaci zrádců, Rusů a jiných podvratných živlů. Konají se sbírky na podporu Ukrajiny bojující, podobně jako kdysi soudruzi vybírali na bojující Angolu.