Loading...
 

Browse Tags

Freetagy

Výsledky 1

Článek Prohlášení Sdružení dárců krve k současnému politickému dění Sdru­že­ní dárců krve zá­sad­ně ne­sou­hla­sí se zně­ním zá­ko­na o vy­rov­ná­ní s církve­mi, ale i se zvý­še­ném DPH na po­tra­vi­ny či léky.