Načítání...
 
2012-37 Strana 1 2


Drobní akcionáři, plaťte!

Autor: Stanislav Blaha - Zveřejněno 23.08.2012 15:32 - (11184 Návštěv)


Kdo by se slzou v oku nezavzpomínal na krásné časy kupónové privatizace, kdy za Kč 2 070,- mohl každý občan získat statisíce, desetitisíce, či alespoň pocit, že se načas stal "hrdým kapitalistou", vlastníkem části prosperujícího podniku, který svým hlasem na valné hromadě může rozhodnout o osudech generálních ředitelů, ekonomických náměstků, ba i vrátných v podniku, který si vybere.


Ludvík Hovorka: Braňte se včas!

Autor: Petr Umlauf - Zveřejněno 14.08.2012 10:29 - (12586 Návštěv)
Rozhovor s lidoveckým kandidátem na senátora.

Náš předposlední rozhovor z roku 2010 končil otázkou: Platí pro vás teze, že méně státu znamená více svobody?
Neplatí. Jsou oblasti, ve kterých má stát své nezastupitelné místo,jako jsou zdravotnictví, sociální oblast, školství, ochrana životního prostředí, infrastruktura, apod.


Pouze podnikatelé tvoří hodnoty

Autor: Jan Kadubec - Zveřejněno 08.08.2012 15:06 - (11630 Návštěv)

Pouze podnikatelé tvoří hodnoty, tak pravil premiér Nečas v televizi.Čtu spoustu článků o tom, jak ministr Drábek, potažmo celá vláda, snižuje už tak nízkou životní úroveň většině obyvatel, nejen důchodcům, invalidům, nezaměstnaným, ale i obyvatelům s naprosto nedostatečnými příjmy ruší všelijaké přídavky na bydlení, teplo, léky…, navíc je ponižuje sprostým hulvátským způsobem, jakoby byl velitelem koncentračního tábora či kápem v tomtéž zařízení.
Ale o jedné skupině lidí, kteří jsou na tom ještě hůř, není psáno nic. Chtěl bych se dnes tedy věnovat živnostníčkům - v podstatě dělníkům pracujícím v lese, tedy pilařům a koňákům.


Den daňové svobody? Líbivý nesmysl

Autor: Tribun - Zveřejněno 08.08.2012 13:57 - (15286 Návštěv)
Nebylo by tedy na místě hovořit
Soubor nebyl nalezen.
Den daňové svobody je snadno mediálně použitelný a srozumitelný širokým vrstvám obyvatelstva, navíc žádoucím způsobem oslabuje vztah občan-stát, ale z hlediska životní úrovně, možností seberealizace a reálné svobody občana zcela irelevantní.
spíše o dni daňové odpovědnosti jako o pomyslném okamžiku, kdy byly uhrazeny nezbytné náklady spojené s chodem společnosti a zajištěním její produkce se současným zachováním jistého standardu? Teprve je-li toto zajištěno, mohou občané začít pracovat sobecky na svém osobním blahobytu.Den daňové svobody - o jedné iluzi

Autor: Miroslav Tejkl - Zveřejněno 05.08.2012 18:03 - (14323 Návštěv)

V pátek 17. 6. nebo – podle jiného výpočtu – v neděli 20. 6. nastává v České republice pro rok 2010 „den daňové svobody“…


Ze světa

Velká rána

Autor: Exocet - Zveřejněno 30.08.2012 14:11 - (17201 Návštěv)

Systém „Extend and Pretend“ (předstírej, že se nic neděje, a pokračuj v loupení) je, zdá se, ve své konečné fázi.


Kolaps burzy: Další podvody Goldmanů

Autor: Ellen Brownová - Zveřejněno 28.08.2012 20:51 - (19512 Návštěv)
Image
Goldman Sachs byl minulý týden na kongresovém „grilování“ kvůli podvodům, které souvisely s jeho obchody s komplikovanými finačními produkty - „syntetickými CDO“.

Bankovní systém EU je na pokraji bankrotu

Autor: Mike Whitney - Zveřejněno 14.08.2012 12:17 - (14568 Návštěv)

Bankovní systém EU má velké problémy. Mnohé z největších unijních bank sedí na stovkách miliard ve vysoce riskantních dluhopisů a nesplacených realitních půjčkách. Odepsání těchto ztrát by však odčerpalo jejich základní kapitál a nutilo by je provést restrukturalizaci jejich zadlužení. Banky proto svoje ztráty tají prostřednicvím účetnických triků a pomocí půjčování peněz z Evropské centrální banky (ECB). To vše napomáhá ukrýt hnilobu v samotném srdci systému.


Koloseum na prodej

Autor: Květa Lauterbachová - Zveřejněno 14.08.2012 09:44 - (11456 Návštěv)

V Itálii se v současné době nachází 47 památek historického a kulturního dědictví zařazeného do programu UNESCO. 60 000 památek je v žalostném stavu a je ohroženo zřícením, poněvadž na jejich zakonzervování a opravy nejsou peníze. Aby se zabránilo jejich zničení, snaží se sehnat komunální politici finanční prostředky všemi způsoby. Jdou však zejména cestou prodeje velkoplošných reklam na historických stavbách a prodejem užívacího práva k památkám pro firemní účely.


Dnešní křižovatka a „švédské stoly“ …

Autor: Miroslav Tejkl - Zveřejněno 21.08.2012 08:44 - (17925 Návštěv)

Ten „starý“ vyspělý svět s vysokou životní úrovní už nemá příliš na vybranou, pokud jde o účinnou ekonomickou politiku budoucnosti…


Ukázali Francouzi, že privatizace vody je u konce s dechem?

Autor: Tyler Cowen - Zveřejněno 08.08.2012 15:22 - (16904 Návštěv)

Nejznámější případ remunicipalizace proběhl v Paříži, která v roce 2010 vypověděla kontrakty se dvěma největšími světovými vodohospodářskými společnostmi, Suezem a Veolií, čímž ukončila jejich stoletý soukromý duopol. Obrat od staleté praxe v Paříži byl urychlen mezinárodním hnutím za ukončení nadvlády privátních firem.Analýzy

Proč? Vždyť „král je nahý“…

Autor: Miroslav Tejkl - Zveřejněno 24.08.2012 19:31 - (5507 Návštěv)

K tomu, aby se uskromnili, jsou neustále vyzýváni ti neprivilegovaní, u kterých se přitom prospěšně ta jejich vzácná „koruna rychle točí“.


Privátní penze v Chile po čtvrtstoletí

Autor: Manuel Riesco - Zveřejněno 14.08.2013 11:32 - (13287 Návštěv)

V Chile teď existuje široká shoda mezi experty, že privatizovaný penzijní systém může zajistit penze jen minoritě účastníků tohoto systému, a to těm s vysokými příjmy. Ani oni nejsou zcela spokojeni v důsledku vysokých poplatků, účtovaných správci privátních penzijních fondů.Svět nadbytku a hojnosti

Autor: Jan Kadubec - Zveřejněno 05.08.2012 18:13 - (12254 Návštěv)

Proč člověk vůbec pracuje? Odpověď zní asi takto: musí si vydělat prací peníze na jídlo, na střechu nad hlavou, na nějaké to ošacení a obutí a na občasné alkoholické povyražení (pivo, víno, kořalička) - no a to je tak vlastně vše. Ale totéž měly a mají primitivní národy také a bez práce.Občanské iniciativy

S odbory v krizi neztratíte VIZI

Autor: Josef Středula - Zveřejněno 09.09.2012 14:54 - (13482 Návštěv)

Prognózy makroekonomů Českomoravské konfederace odborových svazů si časem získaly uznání odborné i laické veřejnosti, protože se téměř vždy, někdy i bohužel, naplňují. To, že je vláda a pravicoví politici zesměšňují a neberou vážně, je jejich chybou.